VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Arbitrage

Arbitrage

Bij vragen contacteer: arbitrage.vvb@telenet.be

Link naar de aanduidingen: http://www.volleyadmin2.be/

Link naar invulformulier: hoe word ik scheidsrechter 

Link naar promotiefilmpje: https://vimeo.com/139846356

 

Vormingsbijeenkomst beach – 2017

Link naar presentatie vorming beach.

Link naar Beach Referee Course

Link naar Beach Referee Course – Practical info

22.04.2017

PLAY-OFF 2 – LIGA A VROUWEN

Play-off 2 bij de Liga A vrouwen wordt gespeeld in twee wedstrijden. (Heen- en terugwedstrijd)

De ploeg die met 3-0 of 3-1 wint bekomt drie wedstrijdpunten. Bij een winst met 3 – 2 bekomt de winnaar twee wedstrijdpunten en de verliezer één wedstrijdpunt.

De ploeg met de hoogst aantal punten over de beide wedstrijden is de winnaar.

Indien de beide ploegen over de twee wedstrijden hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben, wordt een bijkomende set (golden set, 15 punten) gespeeld bij de terugwedstrijd, welke aanvangt uiterlijk 5 min na het beëindigen van de terugwedstrijd.

20.04.2017

 

INTERNATIONALE SPELREGELS BEACH – 2017

Gelieve hieronder link te willen vinden naar de spelregels beach 2017

Link naar NL tekst

Link naar FR tekst

19-04-2017

RECYCLAGE BEACH

Met deze worden alle scheidsrechters beach uitgenodigd naar de verplichte bijeenkomst “Recyclage beach”

die doorgaat op vrijdag 21 april 2017 – 19h30.

EVC – Vilvoorde.

07.04.2017

INTERNATIONALE AANDUIDINGEN

Met enige fierheid kan ik melden dat:

Marie-Cathérine Boulanger is aangeduid voor de finales van het Europees kampioenschap seniors dames in Georgië en Azerbaijan.

Wim Cambré is aangeduid voor de finales van het Europees kampioenschap seniors heren in Polen en tevens voor de final 4 – Champions League Women – in Treviso (Ita)

Van harte gefeliciteerd.

29.03.2017

Geïndexeerde forfaitaire vrijwilligersvergoedingen vanaf 2017

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe maxima voor de forfaitaire vergoeding van vrijwilligers.

Het geïndexeerde dagplafond wordt 33,36 euro.

Het geïndexeerde jaarplafond wordt 1.334,55 euro.

Zoals al jaren het geval is, mag deze forfaitaire vergoeding ook gecombineerd worden met maximum 2.000 km vervoersonkosten

24.12.2016

VORMINGSBIJEENKOMST SEPTEMBER 2016 – PRESENTATIE

Hieronder link naar de presentatie van de vormingsvergadering september 2016

Klik hier

17.09.2019

LAATTIJDIGE AANKOMST SPELERS/SPEELSTERS

Link naar werkwijze bij laattijdige aankomst spelers/speelsters in de landelijke competities.

03.08.2016

KILOMETERVERGOEDING VANAF 01 JULI 2016

 – Km vergoeding: 0,33 Euro/km

22.07.2016

Vrijwilligersvergoeding 2017

– Maximum 33,36 Euro/dag

– Maximum 1.334,55 Euro/jaar

 

01.02.2017

ONBESCHIKBAARHEDEN

Eerstdaags starten wij de aanduidingen Volleybal seizoen 2016-2017

Mag ik jullie verzoeken, jullie verlof in te vullen of aan te passen om overbodig werk te vermijden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Johan Callens

11.07.2016

REFEREEING GUIDELINES and INSTRUCTIONS

Op de website FIVB zijn de nieuwste guidelines en instructies gepubliceerd.

link naar dit document: http: FIVB Guidelines and instructions

04.03.2016

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER BEACH SCHEIDSRECHTER 2016.

link naar inschrijvingsformulier beach scheidsrechter 2016

08.02.2016

 

VERKEERD AANTAL SPELERS OP HET VELD

Toelichting na de vormingsbijeenkomst van januari 2016

Een ploeg heeft een speler te veel of te weinig op het speelveld, dan moet de eerste scheidsrechter als volgt handelen:

  1. Wanneer de eerste scheidsrechter, voor hij de toelating voor de opslag geeft dit ziet, moet hij wachten om te fluiten. Indien dit wachten te lang duurt dan moet hij de betrokken ploeg een sanctie voor spelvertraging geven.
  2. Wanneer de eerste scheidsrechter dit ziet tijdens de spelfase, dan moet hij de spelfase onderbreken (dubbele fout) en deze laten herspelen zonder sanctie. Dit wordt beschouwd als (ook) een fout van de scheidsrechter.

  3. Wanneer de eerste scheidsrechter dit ziet na de spelfase, dan moet hij de spelfase vernietigen en deze laten herspelen zonder sanctie. Dit wordt beschouwd als (ook) een fout van de scheidsrechter.

08.02.2016

AANPASSING ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

Gezien het feit dat het CEV vraagt om soepel op te treden bij de toepassing van het regelement inzake “compression pads” heeft de RvB KBVBV in haar zitting van 17/12/2015 besloten om dit advies te volgen. Onder soepel zijn wordt verstaan geen opmerkingen inzake kleur en vorm van de compression pads.

21.12.2015

 

Link naar de vernieuwde LIVESCORE

http://livescore.volleyadmin2.be/

 

12.11.2015

NOTITIES OP ELEKTRONISCH WEDSTRIJDBLAD

Bij het gebruik van het elektronisch wedstrijdblad, is het mogelijk om voor en tijdens de wedstrijd over te schakelen naar het tabblad ‘Comment’ om de nodige opmerkingen te noteren in het vak met dezelfde naam (Comment).

Aan het einde van de wedstrijd bij het laatste punt van de match wordt er een geel venster geopend om de wedstrijd goed te keuren en af te sluiten.

Weet, wanneer je naar diezelfde knop gaat (Comment), dat je in het vak opmerking nog altijd opmerkingen kan noteren. (in geval van voorbehoud – kwetsuren – e.a.)

Als je de notities hebt ingeschreven dan kan je het wedstrijdblad alsnog goedkeuren en afsluiten.

Een andere tip is verschillende notities van elkaar te scheiden door… /…

Indien je een return invoegt lijkt dit in orde op het computerscherm maar op de afgedrukte versie staat alles aaneen, en wordt dit onduidelijk.

22.10.2015

AANDACHTSPUNTEN

HOMOLOGATIE

 Afscherming scheidsrechterstoel

Gelieve na te kijken dat de scheidrechterstoel voldoende afgeschermd is. Wij trekken voornamelijk de aandacht op de afscherming van de eventueel aanwezige wieltjes en de zijspaken. Bij scheidsrechterstoelen met een vaste voet dient het hoogteverschil van de voet met de grond beperkt te zijn en best afgerond aan de bovenzijde.

 Vrije zone achter het terrein

Volgens de internationale spelregels mag de vrije ruimte achter het terrein onbeperkt zijn, indien deze ruimte langs beide zijden dezelfde afmeting heeft. In onze competitie is dit minimum 5 m, volgens internationale spelregels minimum 6,5 m.

 BALLEN

Vanaf het seizoen 2015 – 2016 zal in de Ethias Volley League en de LIGA A Vrouwen het 5-ballensysteem toegepast worden ( en niet meer het 3-ballensysteem ) Het 5- ballensysteem houdt in dat de vier ballenrapers op de hoeken voortdurend een bal hebben. 

COMPRESSION PADS

Het gebruik van “compression pads” is toegelaten op volgende voorwaarden :

De neutrale kleuren wit of zwart zijn steeds toegelaten ( moeten dan wel dezelfde kleur zijn voor alle gebruikte compression pads vb. armen en benen )

Indien de neutrale kleuren niet gebruikt worden, dient de kleur van de compression pads identiek te zijn aan de kleur van de uitrusting ( armen gelijk aan de kleur van de shirt, benen gelijk aan de kleur van de short )

Evenwel dienen alle spelers binnen dezelfde ploeg dezelfde kleuren te gebruiken

TORNOOIEN, OEFEN-  EN DEMONSTRATIEWEDSTRIJDEN

  • Vanaf 01/01/2016 dienen geen aanvragen tot toelating meer te gebeuren voor de inrichting van tornooien, oefen- en demonstratiewedstrijden zoals aangegeven in het nationaal competitiereglement onder artikel 7.2 en in het competitiereglement van de Ethias Volley League onder artikel 2.10.7, indien deze organisatie kan beschouwd worden als een clubactiviteit

  • Evenwel, indien er een buitenlandse ploeg bij betrokken is, of voor een verplaatsing naar het buitenland blijft de aanvraag van toepassing

  • Indien er een officiële scheidsrechter gewenst wordt voor niet aangevraagde organisaties, dient dit rechtstreeks te gebeuren bij de nationale scheidsrechtersverantwoordelijke

22.10.2015

 

MULTIMEDIA LESMATERIAAL VOOR SCHEIDSRECHTERS

Gelieve hieronder een link te willen vinden naar

http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/MultimediaReferees2015/

21.10.2015

 

CODE ELEKTRONISCH WEDSTRIJDBLAD

Scheidsrechters (tot en met categorie C) die hun code nog niet hebben ontvangen voor het elektronisch wedstrijdblad vragen dit per gewone mail aan bij Johan Callens.

15.10.2015 

Hoe word ik scheidsrechter

Heb je interesse om scheidsrechter te worden, klik op onderstaande link dan krijg je vrijblijvend de nodige informatie.

Bedankt voor jouw interesse.

invulformulier

09.09.2015

INTERNATIONALE SPELREGELS

Internationale Volleybal Spelregels 2015-2016 – NL 

24.08.2015

NIEUWE REGLEMENTERING – NETAANRAKING

LINK naar filmpje met een verduidelijking nieuwe reglementering netfouten.

05.05.2015

2015-2016 – Official Beach Volleybalrules – marked differences

FIVB Beach Volleybal regels 2015-2016

02.03.2015

2015-2016 Official Volleyball Rules

2015-2016 Official Volleyball Rules

06.02.2015

Controle invallerswedstrijden volleyvlaanderen competitie

Graag jullie aandacht en voor onmiddellijke toepassing van volgend uittreksel uit het competitiereglement volleyvlaanderen

6. Wedstrijdleiding

6.1. Scheidsrechters

De hoofdwedstrijd in 1ste en 2de  divisie heren wordt geleid door een 1ste en mogelijk een 2de  scheidsrechter.

De hoofdwedstrijd in 1ste  en 2de  divisie dames wordt geleid door een 1ste  scheidsrechter aangeduid door de L.S.C.

De invallerswedstrijd wordt geleid door een gelegenheidsscheidsrechter (aangesloten lid bij de vvb) aangeduid door de thuisploeg.

De 1ste  scheidsrechter van de hoofdwedstrijd noteert (en handtekent) op het wedstrijdblad van de invallerswedstrijd of deze wedstrijd is gespeeld en dit volgens de regels van art.3.3.3.

Indien de scheidsrechter (van de reservewedstrijd) is aangeduid door de LSC is dit niet nodig.

05.02.2015

Clublijsten AIF ploegen

Alle AIF clubs ontvangen op 16 januari 2015 nieuwe clublijsten. De ploegen moeten deze nieuwe lijsten uitprinten en moeten gebruikt worden vanaf 16.01.2015.

Lijsten ouder dan 16.01.2015 mogen niet meer gebruikt worden.
In geval dat een club toch een oudere lijst zou aanbieden, moet de scheidsrechter datum noteren op het wedstrijdblad van deze verouderde lijst
15.01.2015

Evaluatieformulier onthaal en begeleiding bij de clubs

Formulier te gebruiken vanaf 17 januari 2015
Evaluatieformulier onthaal en begeleiding bij de clubs
16.01.2015

 

Spelerslijsten AIF ploegen

AIF clubs moeten een spelerslijst voorleggen aan de scheidsrechter.
Op deze lijst is een codenummer vermeld.
Dit nummer wordt vermeld op het wedstrijdblad

Beslissing RvB KBVBV dd. 16 oktober 2014

De ploegen uitkomende in de nationale reeksen, zijnde:
– Ethias Volley League
– Liga A vrouwen
– Liga B vrouwen
– Liga B mannen
– 1ste Nationale mannen
hebben de mogelijkheid om een tweede assistent coach in de staf van de ploeg op te nemen en op de bank plaats te laten nemen.
Deze tweede assistent coach dient te voldoen aan dezelfde voorwaarden als voor de eerste assistent coach, zoals nu opgenomen in het competitiereglement, zijnde