VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Beleidsopdrachten

BELEIDSOPDRACHTEN

Sporttechnische Coördinatie

Sporttechnisch coördinator:

Geert De Dobbeleer
Negenbunderstraat 15
1750 Lennik
Tel. : (02) 257 16 10 (TW)
Email : geert.dedobbeleer@volleyvlaanderen.be

Beheer van de 5 basisopdrachten:

  • Organiseren van competitieve sportbeoefening
  • Organiseren van recreatieve sportbeoefening
  • Organiseren van kaderopleiding en bijscholing
  • Begeleiding en informatie
  • Promoten van de eigen sporttak

Facultatieve opdrachten:

  • Jeugdsport
  • Prioriteitenbeleid

Directeur Sportkader Opleidingen Volleybal:

Brecht Van Kerckhove
Leemkuilstraat 22 bus B
3570 Alken
Tel. : (02) 257 16 29 (TW)
Email : brecht.vankerckhove@volleyvlaanderen.be

Beheer van VTS-opleidingen

Topsportcommissie – klik hier