VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Transfer

De overgang met onderling akkoord met heraansluiting

 

1.       De opzegging van het lidmaatschap met onderling akkoord bij een volleybalvereniging met heraansluiting heet de transferregeling.

2        Tussen toegetreden leden, de volleybalvereniging waarbij men het lidmaatschap wil opzeggen en de rechtverkrijgende volleybal vereniging kan een onderling akkoord ontstaan. Een dergelijke overgang noemt men een transfer (zie volleyvlaanderen-website: clubadministratie). De rechtverkrijgende club verklaart zich akkoord met de betaling van de kost, voor het gebruik van dit document, via de clubfacturatie.

3        De overgang wordt onmiddellijk geregistreerd.

4.       Het onderling akkoord is mogelijk vanaf 16 mei tot uiterlijk 31 december van de bedoelde competitie op voorwaarde dat het lid aan geen enkele officiële hoofdwedstrijd effectief als speler heeft deelgenomen. Bij een vastgestelde overtreding wordt forfait toegepast voor alle effectief door het lid gespeelde hoofdwedstrijden, zowel bij afstanddoende als rechtverkrijgende club. Voor niet-spelende leden is er geen beperkende bepaling van toepassing.

5        Het overgangsdocument, origineel ondertekend door het lid, de voorzitters en de secretarissen van de betrokken volleybalverenigingen wordt aangetekend verzonden naar het volleyvlaanderen secretariaat  tussen 16 mei en 31 december.

6        Ingeval al een vergunning werd afgeleverd voor betrokken lid, dient deze kaart terug ingediend te worden op het volleyvlaanderen-secretariaat, samen met het overgangsdocument.

7        Ten laste van de rechtverkrijgende volleybalvereniging wordt de administratieve bijdrage voor aansluiting in rekening gebracht. Het reeds gefactureerde lidgeld en de verzekeringsbijdrage wordt in mindering van de clubrekening gebracht indien de reeds afgeleverde vergunning teruggestuurd werd binnen de voorziene periode (tot 31/12).

8.       In de loop van een seizoen kunnen maximum 2 overgangen worden  toegestaan, en dit tot uiterlijk 31/12 (einde transferperiode). Voor de 2de overgang wordt een bijkomende administratiekost van 100 € in rekening gebracht aan de nieuwe volleybalvereniging. Het lidgeld en de verzekeringsbijdrage worden niet in mindering gebracht bij de afstanddoende volleybalvereniging.

9        Voor een transfer naar een AIF-volleybalvereniging is elke volleybalvereniging van de volleyvlaanderen en elk lid van de volleyvlaanderen onderworpen aan de reglementering van de volleyvlaanderen.

De overgang kan pas worden gerealiseerd na ondertekening voor akkoord door de secretaris-generaal van beide vleugels.

10      De aansluiting bij een volleyvlaanderen-volleybalvereniging valt onder de bepalingen vervat in AR.Hfst.5.art.7. en hfdst.6.