VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Verzekering

VERZEKERINGEN

 

Ethias

Polis nr. 45.285.014 is voor de leden, scheidsrechters en officiëlen.
Polis nr. 45.285.028 is voor de niet-leden deelnemers sportpromotionele activiteiten en de vrijwilligers.

De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.11
info.verzekering@ethias.be

Uitbreiding waarborgen verzekeringspolis 45.285.014

Vanaf 1 oktober 2016 worden volgende waarborgen van polis 45.285.014 uitgebreid bij gelijkblijvende premies :

  • afschaffing vrijstelling in de waarborg LO (6,20 EUR per ongeval)
  • tandprothesekosten 250 EUR per tand / max 1.000 EUR per ongeval (ipv 150 EUR/600 EUR)
  • BI/TWO tot 75 jaar ipv 65 jaar
  • niet-RIZIV tot 625 EUR per ongeval (nieuw)

wijzigingen Ethias Extranet

In het Ethias Extranet werden recentelijk enkele wijzigingen aangebracht voor de ingave van een nieuw ongeval.

Als individueel lid dus niet aangesloten bij een club maar rechtstreeks bij de volleyvlaanderen, moet bij een ongeval volgende werkwijze gevolgd worden:

  1. vul een ongevalaangifte in. Het formulier kan afgedrukt worden van de volleyvlaanderen-website www.volleyvlaanderen.be (http://www.volleyvlaanderen.be/verzekering/)
  2. verstuur het document naar het volleyvlaanderen-secretariaat.
  3. het volleyvlaanderen-secretariaat geeft het ongeval in via het Extranet van Ethias. Na ingave verstuurd het volleyvlaanderen-secretariaat een brief naar het slachtoffer. Deze brief vermeldt het dossiernummer, de contactgegevens en in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.
  4. het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar deverzekeringsmaatschappij Ethias -Sportongevallen – volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.
  5. zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.

Sporters en officiëlen, aangesloten bij de Vlaamse Volleybalbond, zijn nu ook verzekerd voor “Hartfalen”

De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.11
info.verzekering@ethias.be