VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Agenda Algemene vergadering

Algemene Vergadering Volley Vlaanderen

De algemene vergadering Volley Vlaanderen, zoals voorzien in Titel III art 14 van de statuten van Volley Vlaanderen vzw, zal doorgaan op vrijdag 29 maart 2019.

Plaats: Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde

Aanvang: 19u

Dagorde:

 1. Nazicht stemgerechtigden
 2. Eventuele ordemoties indien die er zijn
 3. Welkomstwoord door de voorzitter
 4. Thesaurie : resultatenrekening en balans 2018
 5. Kwijting van hun beleid aan de bestuurders
 6. Verslag van de vereniging
 7. Bekrachtiging samenstelling juridische raden (enkel de provinciale) + beroepsraad en verbrekingsraad
 8. Benoeming rekening nazichters (auditcomité)
 9. Benoeming nieuw permanent lid van de AV voor Volley Oost-Vlaanderen
 10. Voorstellen
 11. Interpellaties als die er zijn
 12. Slotwoord van de voorzitter

Voorstellen en interpellaties (aan mondelinge interpellaties ter zitting zal geen gevolg gegeven worden) moeten ingediend worden op het VV-secretariaat, Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde, uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019.