VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Corona update

Het Coronavirus grijpt om zich heen. Het heeft een grote invloed op ons dagelijkse leven, maar zeker ook op onze sport en de daaraan gekoppelde clubwerking. Volley Vlaanderen wil zijn clubs en leden zo goed mogelijk blijven ondersteunen in deze periode. Hier behandelen we alle thema’s die aan bod komen tijdens deze Coronapandemie.

Corona-updates

Volleybal en Virtual Reality? Het kan!

Zowel sport als technologie blijft zich elke dag verder ontwikkelen. Professionele E-sport competities worden opgestart, bewegingsanalyses en wedstrijdanalyses worden alsmaar gedetailleerder dankzij specifieke programma’s. Maar kunnen we technologie ook gebruiken om onze skills in trainingsvormen te optimaliseren? Live²Sports gelooft van wel en ontwikkelde een VR-game dat zich focust op volleybalbewegingen. Kanaal Z maakte er een nieuwsitem van en dat kan u hier herbekijken.

Tien miljoen euro voor Vlaamse sportclubs

Volley Vlaanderen mag uitpakken met een uitzonderlijke primeur.

De minister van sport, Ben Weyts, wil de Vlaamse (jeugd)sportclubs bedanken voor hun inspanningen in het moeilijke afgelopen jaar. De minister waardeert de inspanningen die de sportclubs hebben geleverd om jeugdsportactiviteiten, waar mogelijk, te laten doorgaan tijdens de periode van de coronamaatregelen. Daarnaast is hij bezorgd om de drop out bij de jeugd. Een extra ondersteuning voor de jeugdsportclubs met kwalitatieve werking is dan ook belangrijk. We kunnen jullie, dankzij de steun van minister Ben Weyts en de Vlaamse Regering, een extra corona-subsidie toekennen. De steun is voorzien voor de sportclubs die via het project jeugdsport: Jeugdsportfonds, subsidies ontvangen hebben in 2020. De sportclubs moeten geen verantwoording indienen voor deze corona-subsidie.

De Vlaamse Regering stelt, op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, een nieuw steunpakket van 10 miljoen euro ter beschikking voor de Vlaamse sportclubs. De steun is gericht op twee types sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben kunnen voortzetten:
– Jeugdsportclubs (max. 7,4 miljoen euro)
– Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet (max. 2,6 miljoen euro)
Voor beide types clubs bleven bepaalde kosten doorlopen, maar vielen er heel wat inkomsten weg.

Jeugdsportclubs
De steun voor jeugdsportclubs is gericht op sportclubs die vorig jaar (2020) in het kader van de beleidsfocus jeugdsport een subsidie ontvangen hebben. De sportfederaties met een goedgekeurd project beleidsfocus 2020 ontvangen 3 keer de voor 2020 toegekende maximale subsidie vanuit Sport Vlaanderen. Dat bedrag moet integraal gestort worden aan de sportclubs. De sportfederatie verdeelt daarbij het volledige subsidiebedrag procentueel over alle bij haar aangesloten sportclubs volgens de toegekende subsidie in het kader van de beleidsfocus jeugdsport, en dit ten laatste 60 kalenderdagen na de ontvangst van de subsidie. De procentuele verdeling gebeurt overeenkomstig het aandeel van de deelnemende sportclub in de subsidie uit het jeugdsportfonds 2020. De sportfederatie kan dus niet zelf beslissen hoeveel subsidie elke club ontvangt.

Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet
Maximaal 2,6 miljoen euro kan worden toegekend aan profsportclubs die effectief hun clubcompetitie hebben verdergezet, maar dit zonder publiek moesten doen. Het gaat om sportclubs (aangesloten bij de Vlaamse unisportfederatie) die deelnamen aan een competitie die valt onder de uitzondering in het federale ministerieel besluit op vlak van “professionele sportieve wedstrijden”: de hoogste klasse van volleybal, basketbal, hockey, voetbal en handbal (BENE-liga heren). Ook voor deze sportclubs viel een belangrijke bron van inkomsten weg en bleven kosten doorlopen.

Deze sportclubs mogen maximaal een jaaromzet van 5 miljoen euro hebben om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel. De sportclub moet een omzetdaling van 60% kunnen aantonen in het sportseizoen 2020-2021 ten opzichte van het sportseizoen 2019-2020. Omzetdaling wordt gedefinieerd als: de daling van de omzet, exclusief de btw en (indien gewenst, zie hieronder) exclusief de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden, in een periode van minimaal negen maanden gerelateerd aan het sportseizoen 2020-2021 van de sportfederatie in kwestie. Als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019-2020. Voor sportclubs die nog niet gestart waren in de voormelde referentieperiode, wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan. Voor de bepaling van de omzetdaling (hierboven) maakt de sportclub de keuze of ze de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden ofwel geen van beide in mindering brengt. Deze keuze geldt ook voor de bepaling van de omzet.

De subsidie aan de sportclub bedraagt 10% van de omzet in de referentieperiode, exclusief de btw en desgevallend exclusief de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden, met een maximum van 150.000 euro. De corona gerelateerde subsidies die de sportclubs al van het agentschap Innoveren en Ondernemen hebben ontvangen, worden in mindering gebracht van het maximale bedrag van 150.000 euro aan subsidie dat de sportclub kan ontvangen.


De regelgeving is goedgekeurd, maar treedt in werking na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. We moeten dus daarop nog even wachten.

Vacature: Clubcoach – Volley Vlaanderen vzw

Volley Vlaanderen zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een voltijds clubcoach.

Een clubcoach bij Volley Vlaanderen is verantwoordelijk voor het ondersteunen van alle Vlaamse volleybalclubs bij het rekruteren van leden. Hij/zij helpt clubs bij het oplossen van specifieke problemen en zoekt met de clubs de beste manier om zowel een beleid als visie te ontwikkelen. Hij/zij zorgt er voor dat via de clubs er meer kinderen gaan volleyballen en dat de kwaliteit van de werking nog verhoogd wordt.

De clubcoach staat in voor de realisatie van verschillende volleybal specifieke projecten zoals het Jeugdsportfonds, Volley@School, G-volley,… . Daarnaast is hij/zij hoofdverantwoordelijke voor het begeleiden van clubs in hun traject. Dat betekent dat hij/zij via clubbezoeken projecten steunt, vrijwilligers ondersteunt en helpt bij de opstart van nieuwe clubs.

In samenwerking met de DSKO (Directeur SportKaderOpleidingen) volleybal ondersteunt hij/zij de clubtrainers.

Ook werkt hij/zij actief mee aan alle evenementen van Volley Vlaanderen die de link tussen breedte- en topsport versterken.

 

Profiel

 • Gepassioneerd door volleybal
 • Empathisch en klantgericht
 • Denkt in oplossingen en niet in problemen
 • Enthousiast en dynamisch
 • Kan zorgen voor communicatie rond eigen projecten
 • Inspirerend en enthousiasmerend
 • Flexibel in werkregime
 • Bereid om ‘s avonds en in het weekend te werken

Volley Vlaanderen biedt een competitief verloningspakket met extralegale voordelen.

Solliciteren kan door een motivatiebrief en je cv te mailen naar yolande.vandorslaer@volleyvlaanderen.be voor vrijdag 16 juli. Op basis van motivatie en cv zullen de kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek.

Download hier de vacature in pdf formaat.

De Sportzomer

 

Volley Vlaanderen trekt deze zomer samen met Sport Vlaanderen en de andere Vlaamse Sportfederaties opnieuw naar de kust!

Volley Vlaanderen zal aanwezig zijn op volgende locaties:

 • 6 juli – De Panne
 • 20 juli – Nieuwpoort
 • 27 juli – Westende
 • 3 augustus – Koksijde
 • 24 augustus – Oostende

58 Vlaamse sportfederaties, 20.000 sportclubs en 1,4 miljoen sporters lanceren open brief aan Overlegcomité en GEMS

Beste leden van het Overlegcomité,
Beste experten,

De sportclubs en -federaties zitten op hun tandvlees. Leden haken af, eisen hun lidgeld terug of willen volgend seizoen geen lidgeld meer betalen. Een deel van de 300.000 vrijwilligers, de broodnodige helpende handen die onze clubs draaiende houden, zegt zijn of haar geliefde club vaarwel. Scheidsrechters en trainers stellen hun eigen jarenlange engagement in vraag. We vragen op het volgende Overlegcomité een belangrijke houvast voor de 20.000 Vlaamse sportclubs en 1,4 miljoen sportende Vlamingen. Haal ons eindelijk van de reservebank. Een exitplan voor corona is niet compleet zonder een prominente plaats voor sport.

Collectieve mentale dip

Elke dag of week een vaste sportafspraak geeft mensen een fysieke én mentale boost. Maar wetenschappelijk onderzoek van de KU Leuven, UGent en VUB naar de impact van corona op ons welzijn, is duidelijk: 55% van de jongeren sport of beweegt minder sinds de start van de pandemie. 75% van de sporters mist zijn of haar oorspronkelijk sportgedrag, met als voornaamste redenen het sociaal contact, de manier waarop er gesport kan worden, en de gezelligheid. Niet kunnen sporten in groepsverband zorgt voor de collectieve mentale dip waar we ons nu in bevinden.

We begrijpen dat jullie andere sectoren belangrijker vinden in de relance. Ook wij gaan graag terug een pint drinken op het terras of een voorstelling bijwonen in het theater. Maar sporten zorgt toch ook voor heel wat voordelen voor de maatschappij? Het Britse Journal of Sports Medicine zette het enkele weken geleden nog extra in de verf: covid-patiënten die niet of nauwelijks sport beoefenden, lopen een veel groter risico om opgenomen te worden in het ziekenhuis. Ze belanden ook vaker op intensieve zorgen en de kans dat ze sterven ligt gevoelig hoger. Ook onze eigen Steven Van Gucht trok vorige week aan de alarmbel in de kranten: “Patiënten die tijdens de derde golf in het ziekenhuis belanden, zijn jonger en kampen vaker met overgewicht”, luidden de koppen.

Waarop wachten jullie dan nog? Waarom blijven jullie de sportsector stiefmoederlijk behandelen? Waarom komen wij helemaal achteraan in de rij van sectoren die mogen heropenen? Wij willen en kunnen een belangrijk deel van de oplossing zijn.

De sportsector heeft een duidelijk plan klaar om herop te starten. Eén dat niet alleen unaniem gedragen wordt door alle sportfederaties en clubs in ons land, maar dat ook de virologen afklopten en gesteund wordt door de Vereniging van sport- en keuringsartsen en Gezond Sporten Vlaanderen. De experten zijn het met ons eens: voor tennis, kajak, paardrijden, golf, zeilen en vele andere buitensporten zouden we opnieuw veilig en voor alle leeftijden wedstrijden kunnen organiseren. En ook voor indoorsporten zoals badminton, de vechtsporten, fitness en volleybal zijn perfect contactloze trainingen mogelijk. De clubs wachten tot jullie eindelijk een duidelijke beslissing nemen over de concrete richtlijnen en ventilatienormen die ze moeten volgen.

Kleine lesjes van het leven

Vergeet ook niet dat kinderen, jongeren én volwassenen in hun sportclub de kleine lesjes van het leven leren: verantwoordelijkheid opnemen, samen werken naar een doel, strategisch denken, leren winnen en verliezen. Dat soort onderwijs krijg je niet zomaar in een cursus op school, maar is een noodzakelijke aanvulling op de vaardigheden die in de klas ontwikkeld worden.

We vragen ons af waarom de politieke actoren 1,4 miljoen Vlamingen al sinds het overlegcomité op 5 februari – ondertussen 3 maanden en 7 overlegcomités geleden – telkens opnieuw teleurstellen. Het voelt alsof we tijdens de coronaversoepelingen van het veld gestuurd zijn, zonder dat we een kans kregen om ons tussen de lijnen te bewijzen. Onze oproep is duidelijk: via een opstart van alle outdoorsporten voor alle leeftijden, van alle competities buiten en een duidelijk perspectief voor de indoorsporten, willen wij actief deelnemen aan de relance.
Ondertekend door:

Vlaamse Sportfederatie
Gezond Sporten Vlaanderen
Vereniging van Sport- en Keuringsartsen
Risicovechtsportplatform
Fitnessbe.Vlaanderen

En de sportfederaties:

Badminton Vlaanderen
Basketbal Vlaanderen
Boogsport Vlaanderen
Cricket Vlaanderen
Cycling Vlaanderen
Danssport Vlaanderen
Federatie van Amateurs Motorcrossbonden van Vlaanderen
FROS Multisport Vlaanderen
Gezinssport Vlaanderen
Golf Vlaanderen
Gymfed
Judo Vlaanderen
KAVVV & FEDES
Klim- En Bergsportfederatie
Koninklijke Belgische Korfbalbond – Vlaamse Liga
Landelijke Rijverenigingen
Motorsport Vlaanderen
OKRA-SPORT +
Orienteering Vlaanderen
Paardensport Vlaanderen
Parantee-Psylos
Peddelsport Vlaanderen
Rugby Vlaanderen
Skate Vlaanderen
Sneeuwsport Vlaanderen
Sporta-Federatie
Sportievak
Squash Vlaanderen
S-Sport // Recreas
Taekwondo Vlaanderen
Tennis Vlaanderen
Triatlon Vlaanderen
Vlaamse Atletiekliga
Vlaamse Baseball En Softball Liga
Vlaamse Boogsport Federatie “Liggende Wip”
Vlaamse Handbal Vereniging
Vlaamse Hockey Liga
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie
Vlaamse Karate Federatie
Vlaamse Kickboks, Muaythai En Mixed Martial Arts Organisatie
Vlaamse Organisatie Voor Internationale Volkssporten
Vlaamse Reddingsfederatie
Vlaamse Roeiliga
Vlaamse Schaatsunie
Vlaamse Schermbond
Vlaamse Schietsportkoepel
Vlaamse Tafeltennisliga
Vlaamse Traditionele Sporten
Vlaamse Vechtsport Associatie
Vlaamse Wielrijdersbond
Vlaamse Wushu Federatie
Vlaamse Zwemfederatie
Voetbal Vlaanderen
Volley Vlaanderen
Wandelsport Vlaanderen
Waterski & Wakeboard Vlaanderen
Wind En Watersport Vlaanderen

Volley Proms 2021

De eerste volledige live uitzending en alle winnaars van de Volley Proms 2021 kan u op deze pagina raadplegen.

Ben jij een ons nieuw beachvolleytalent?

Wij zijn op zoek naar jou: talentvolle spelers en speelsters die het in zich hebben om zich als beachvolleyballer te ontwikkelen tot wereldtoppers!

Droom je ervan om overal ter wereld op de meest exotische en zonnige stranden te beachvolleyballen? Dan moet je zeker verder lezen!

Sinds vorig jaar, schooljaar 2020-2021, zijn wij gestart met een beachvolleybalafdeling in de topsportschool van Campus KA Redingenhof in Leuven. Daar trainen dagelijks 7 jongens en meisjes op de accommodatie van het Universitair Sportcentrum. In het weekend combineren ze dit met zaalvolleybal binnen hun eigen club.

Er liggen op wandelafstand van de school outdoor beachvolleybalterreinen en een spiksplinternieuwe indoor beachvolleybalhal (met 3 beachvolleybalterreinen en een fitness).

De dagelijkse begeleiding gebeurt door Tim Van de Wielle en Rik Donckers, ondersteund in het sporttechnisch aspect door Michiel Vanderkuip (bondscoach nationaal team Koekelkoren-Van Walle). Styn Vereecken (SMAC en lid van het medisch team BOIC) staat in voor de dagdagelijkse ondersteuning als kinesitherapeut en krachttrainer. De combinatie van deze spiksplinternieuwe accommodatie en de kwalitatieve coachesomkadering, maakt dat we mikken op het ontwikkelen van jeugdspelers tot internationale beachvolleybaltoppers.

Voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn we dus op zoek naar enthousiaste jongens en meisjes (geboortejaar 2006-2007), die op termijn in de voetsporen willen treden van ons nationaal beachvolleybalteam Koekelkoren-van Walle.

Daarom organiseren wij op zondag 25 april 2021 selectietrainingen, die als doel hebben om jongens en meisjes te ontdekken die het in zich hebben om in stappen in de topsportschool Beachvolleybal. Ook indien je geen ervaring hebt met beachvolleybal, ben je welkom!

Op deze training kijken we naar de drie parameters:

 • (Beach)volleybaltechnische vaardigheden
 • Sprongkracht
 • Lengte(predictie)

Je vindt op de site van Volley Vlaanderen de aangepaste ‘Selectiecriteria Beachvolleybal’, die gehanteerd worden voor de instap in onze topsportschool. Aangezien het profiel van de indoor volleybalspeler en de beachvolleybalspeler van mekaar verschillen, zal je merken dat deze selectiecriteria ook verschillen met die van de topsportschool indoor.

De juiste trainingsuren zullen we jullie bezorgen vanaf het moment dat we zicht hebben op het aantal deelnemers. Afhankelijk van het aantal spelers zullen we in tijdsloten trainen, zodat we volledig conform de Covid-maatregelen kunnen werken.

Gelieve voor 20 april via deze link aan te geven of je aanwezig kan zijn en wat extra info te geven over jezelf. Zo krijgen wij een juist beeld van wie we kunnen verwachten op de training.

Als je nog extra vragen hebt kan je altijd contact opnemen via mail tim.vandewielle@gmail.com of  rik.donckers@gmail.com of telefonisch op het nummer 0486/11.93.68 (Tim) of 0474/86.36.33 (Rik).

Vacature: Administratief Verantwoordelijke – Volley Vlaanderen vzw

 

Inleiding

Wie zijn wij?
Volley Vlaanderen vzw is vandaag de tweede grootste teamsportfederatie in Vlaanderen en groepeert meer dan 50.000 individuele leden én 650 clubs. Volley Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 dé modelfederatie in België zijn door de populariteit van en engagement voor volley als diverse en doelgroepgerichte teamsport te laten groeien op een duurzame manier. Om deze ambitie waar te maken zijn we op zoek naar een gemotiveerde administratief verantwoordelijke om ons team te versterken.

Je taken

Je bent verantwoordelijk voor:

Het organiseren en aansturen van de administratieve werking van de federatie

 • Je analyseert de noden en veranderingen van de bestaande werking.
 • Je werkt verbeterings- en veranderingstrajecten uit en je leidt zelfstandig nieuwe projecten/aanpassingen in samenwerking met de algemeen directeur.
 • Je stuurt medewerkers aan in het verbeteren van de dienstverlening naar de klanten zijnde clubs en leden.
 • Je optimaliseert de onthaalfunctie binnen de federatie.
 • Je draagt bij tot het optimaliseren van de administratieve processen, je verstrekt adviezen voor de automatisering van de werking en werkt hiervoor ook nauw samen met andere federatiemedewerkers.
 • Het uitwerken van een efficiënt reservatiesysteem voor alle producten van de federatie met koppeling naar de boekhouding.

Het aankoopbeleid van de federatie

 • Je analyseert het huidige aankoopbeleid van de federatie en doet voorstellen naar vernieuwing.
 • Je start onderhandelingen op met potentiële leveranciers én je werkt een voorstel tot samenwerking uit.
 • Je volgt het aankoopbeleid op.

Opvolging en rapportering van het beleidsplan

 • Je staat in voor het uitbouwen van een goed rapportagesysteem van het beleidsplan.
 • Je staat in voor de interne verslaggeving en je assisteert de directie.

Je profiel

 • Je hebt een bacheloropleiding gevolgd in een administratieve opleiding of hebt ervaring als administratief verantwoordelijke.
 • Je ben een echte analytische denker: je kan processen, informatiestromen en behoeften analyseren en omzetten in bruikbare informatie en concrete plannen.
 • Je toont betrokkenheid met de projecten van de federatie.
 • Je denkt niet in drempels maar in oplossingen, waarbij klantvriendelijkheid voorop staat.
 • Je bent sterk in courante officepakketten.
 • Je werkt gestructureerd, precies en resultaatgericht.
 • Je bent stressbestendig en weet de juiste prioriteit te kiezen wanneer er zich meerdere problematieken zich op hetzelfde moment aanbieden.
 • Je bent een doorzetter en bovenal een teamplayer.
 • Je bent communicatief sterk en je functioneert goed in veranderende situaties.
 • Je bent flexibel, avond- en weekendwerk vormen geen probleem voor jou wanneer nodig.
 • Affiniteit met de volleybalsport is een troef.

Wij bieden

 • Een boeiende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng in een jonge en dynamische werkomgeving.
 • Flexibele werktijden.
 • Mogelijkheden om bij te scholen.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.
 • Plaats van tewerkstelling; Volley Vlaanderen, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde.

Geïnteresseerd?

Stuur dan voor 26 juni je kandidatuur (CV en motivatie) naar:

Yolande Van Dorslaer, yolande.vandorslaer@volleyvlaanderen.be 

Er is enorm veel expertise bij de volleybalclubs. Deze inzichten vragen om gedeeld en ontdekt te worden. Daarom brengen we alle verschillende stakeholders rond de tafel om specifieke thema’s die door jullie gekozen werden aan te kaarten via rondetafel gesprekken. Alle info en inschrijven vind je hier terug.

Zo willen we elkaar inspireren met een open mindset, kunnen we contacten leggen tussen de clubs, zullen successen gedeeld worden en krijgen we inzichten in de toekomst van het volleybal. We doen dit door uitdagingen te identificeren omtrent een specifiek topic en eerste ideeën te exploreren. Verder wil de federatie de clubs inspireren met sprekers die good practices komen brengen.

Herbeleef hieronder de vorige editie met enkele leuke ervaringen van de deelnemers toen nog een keertje.

overlijden Roger Maes

 

Met droefheid vernamen wij het overlijden van Roger Maes.  Roger was een groot icoon uit de Belgische volleybalgeschiedenis en overleed op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van het corona virus.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte in moeilijke tijd.

Meer info over Roger en zijn indrukwekkend palmares kan je vinden in het artikel op Volley Magazine.

GET OUT!

Yes, het is zover!

De zon schijnt volop, dus wij trekken weer naar buiten!

Volley Vlaanderen heeft het startschot gegeven voor Start2beachvolley 2021. Een speciale editie, want door de coronamaatregelen is indoor sporten niet mogelijk en net daarom willen wij iedereen aanmoedigen om buiten te gaan sporten.

Volley Vlaanderen en de Vlaamse Beachcommissie stellen graag het project ‘GET OUT – Start2Beachvolley’ aan jullie voor: Het pakket omvat oefenstof, bijscholingen voor trainers, trainersmateriaal, competitie-aanbod en info over beachinfrastructuur. Alle info vind je op onze website en alles is ook nog eens samengevat in een mooie brochure.

We hopen hiermee de clubs en leden te ondersteunen in deze moeilijke periode en iedereen aan te zetten om te blijven bewegen! GET OUT!

Volley Vlaanderen richt 3 nieuwe competitievormen in voor seizoen 2021-2022

We constateren dat we met enkele cruciale leeftijdscategorieën voor een zware overgang staan. Kinderen die nu tweedejaars U11 zijn, staan voor de cruciale stap richting het 4 tegen 4 spel. Deze jongens en meisjes hebben vorig seizoen als eerstejaars een tweetal maanden van hun opleiding in de mist zien gaan. Ook dit seizoen hebben ze met moeite een half seizoen kunnen trainen, laat staan wedstrijden spelen. Ondanks hun beperkte ervaring met spelvorm 2b (of 3 tegen 3), wordt nu verwacht dat ze de stap zetten naar het 4 tegen 4 spel. Exact hetzelfde geldt trouwens voor de U13 die volgend seizoen U15 worden. De noodzaak en vraag naar een oplossing is dus groot.

Hoe lossen we dit op?

De jeugdcommissie van Volley Vlaanderen besloot in overleg met de competitieleiding om een extra competitievorm in te richten in de niveau 2 reeksen van de U11, U13 en U15 categorie. Deze extra reeks zal enkel in seizoen 2021-2022 bestaan en dient om de overstap naar een nieuwe wedstrijdvorm te vergemakkelijken.

Concreet wil dat zeggen dat er in een niveau twee reeks een spelvorm zal gespeeld worden van een categorie jonger voor eerstejaars. Die reeks herkent u aan het -teken achter de reeksnaam. Hieronder kan u deze onderverdeling vinden:

 • U11′: 2-2 vorm voor geboortejaar 2012
 • U13′: 3-3 vorm voor geboortejaar 2010
 • U15′: 4-4 vorm voor geboortejaar 2008

Dit is een vrijblijvende reeks en u bent als club uiteraard niet verplicht om in deze extra reeks in te schrijven. Indien een reeks te weinig inschrijvingen heeft om van start te kunnen gaan, zal de competitieleiding samen met de betrokken clubs naar een oplossing zoeken. Met deze reeksen willen we jullie jonge spelers en speelsters ondersteunen in de weg naar de uiteindelijke spelvorm na deze uitzonderlijke seizoenen.

Geen wedstrijden meer dit seizoen

De geplande heropstart voor de U13 en U11 jeugdcompetities wordt geannuleerd. De nieuwe federaal geldende maatregelen inzake buitenschoolse activiteiten maken het voor deze leeftijdsgroepen bijna onmogelijk om toch de competitie te kunnen starten meldt Volley Vlaanderen. Ook voor de U15, U17 en U19 is een heropstart dit seizoen uit den boze. Zoals letterlijk vermeld in het Ministerieel Besluit mogen er geen wedstrijden plaatsvinden tussen de verschillende bubbels. Deze maatregelen gingen vanaf maandag 1 februari in.

De seniorcompetities werden op alle nationale en provinciale niveaus eerder al afgelast. Enkel de mannen- en vrouwenliga werken hun competitie dit seizoen verder af.

De zaaltrainingen voor de jongste leeftijdsgroepen kunnen blijven doorgaan, rekening houdend met de opgestelde maatregelen en richtlijnen. Dat wil zeggen, tot en met geboortejaar 2008 mag indoor trainen met 10 deelnemers, de trainers behoren niet tot deze groep van 10.

Dominique Baeyens neemt afscheid als Technisch Directeur Topsportschool volleybal

 

Op 30 juni zullen niet alleen de zesdejaars de Topsportschool Volleybal uitwuiven, ook trekt Dominique Baeyens de laatste keer als Technisch Directeur de deur achter zich dicht. Na liefst 9 jaar als hoofd van deze opleiding wordt de fakkel doorgegeven aan twee vertrouwde gezichten binnen de federatiewerking.

Kris Eyckmans zal de tweede en derde graad van de topsportschool in Vilvoorde coördineren, Kris Vansnick zal voor de eerste graad in Leuven deze functie op zich nemen. Zij zullen komende maanden begeleid worden door Baeyens zelf. Zowel in de nationale selecties en op het hoogste Belgische niveau zijn beide heren al jaren actief. Eyckmans is naast trainer van de jongens uit de derde graad ook assistent coach van de Red Dragons, hoofdcoach Young Red Dragons en hoofdcoach van BDO Haasrode Leuven. Vansnick kennen we al jaren als assistent coach bij de Yellow Tigers, hoofd detectiewerking van Topsportschool volleybal en is hoofdcoach bij Asterix Avo Beveren.

Gert Vande Broek zal als Sportief Directeur beide technisch directeurs aansturen en ondersteunen op sportief vlak met accent op “coach the coach”. Die rol neemt hij over van Baeyens.

In een eerste reactie blikt Baeyens vooral terug op de menselijke kant van zijn loopbaan.

Los van de prachtige resultaten van onze atleten door de jaren heen geeft vooral de persoonlijke groei van hen mij veel voldoening. Ze starten hier als kinderen vol met dromen, passies voor het volleybal. Als je dan de weg ziet die zij zowel fysiek als psychologisch afleggen om zich te ontwikkelen als persoon, brengt dat wel enige fierheid met zich mee.”

Een volledig afscheid neemt Baeyens nog niet. Hij blijft verantwoordelijk voor het beloften project Grow4Gold Paris 2024 en zal blijven zetelen in de topsportcommissie volleybal.

Geen heropstart van de competitie dit seizoen


Gezien de evolutie en de huidige situatie van de corona-pandemie met de daarmee gepaard gaande maatregelen en rekening houdende met de beslissingen van het Belgische Overlegcomité dd. 22/01 heeft de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen in gezamenlijk overleg met Volley Belgium en Fédération Volley Wallonie-Bruxelles de hiernavolgende beslissing genomen:

De competitie van het lopende seizoen ’20- ‘21 in de Nationale reeksen  (NAT1, NAT2, NAT3), uitgezonderd LIGA, en alle Promo reeksen (Promo 1 tem Promo 4), in alle provincies , zowel bij dames als bij heren, wordt definitief STOPGEZET voor de rest van het seizoen. Dit betekent dat er geen heropstart van de competitie meer zal gebeuren tijdens dit seizoen.

Een beslissing rond de heropstart van de jeugdcompetities zal genomen worden op de Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen op 8 februari. Er zullen bijgevolg geen wedstrijden plaatsvinden voor U11 en U13 jeugdreeksen tot bekendmaking van de beslissing.

Indien de situatie en de maatregelen (Federale en plaatselijke) het terug zouden toelaten, is het de clubs natuurlijk toegelaten om trainingen te hervatten, onderling vriendschappelijke wedstrijden of andere te organiseren. Dit evenwel steeds met inachtname van de geldende federale en/of lokale voorschriften of protocollen.

Hopelijk evolueren de omstandigheden in de goede richting zodat we in september 2021 een nieuw seizoen kunnen aanvatten. Dit nieuwe seizoen zal op identieke wijze georganiseerd worden als het huidige.

Gelet de evolutie van de Covid19-pandemie in België en de belangrijke impact op onze sportbeoefening heeft de Raad van Bestuur van Volley Belgium samen met Volley Vlaanderen en Fédération Volleyball Wallonie-Bruxelles  besloten om voor alle nationale en promoreeksen met uitzondering van de Ligareeksen :

 • Het lopende seizoen af te werken volgens de reeds opgestelde kalenders vanaf het moment dat dit door de overheid terug toegelaten wordt, conform de beslissingen van het Overlegcomité. Datum van deze beslissing is bijgevolg ook datum van herneming. Klik hier voor de communicatie die Volley Belgium publiceerde op haar website.
 • Het indoor seizoen af te werken zonder een eindrangschikking en dat de regeling inzake stijgers en dalers niet zal worden toegepast in geen enkele nationale of promo-reeks. Enkel in de Liga reeksen zal er een eindrangschikking worden opgemaakt om de Europese tickets te verdelen, ook daar zijn er geen dalers aan het einde van seizoen 2020-2021.

 

Dit seizoen zal bijgevolg een blanco seizoen zijn. Desondanks zal de competitie indien dit toegelaten wordt, heropstarten vanaf de datum van versoepelingen in de maatregelen. Dit volgens de bestaande reglementen en met strikte opvolging van de van kracht zijnde opgestelde Covid19-protocols binnen het gespeelde niveau.

Momenteel bekijkt de jeugdcommissie van Volley Vlaanderen samen met de jeugdverantwoordelijken van de BLVV’s  hoe de competitie vanaf een versoepeling zal hervat worden. Eens deze beslissing gemaakt werd binnen een BLVV brengen zij de teams binnen de desbetreffende jeugdreeksen op de hoogte.

Voor verdere vragen betreffende het nationale niveau kan u terecht bij: NOC-CNR@volleybelgium.be.

Volley Vlaanderen staat steeds ter uw beschikking via corona@volleyvlaanderen.be

Volley Vlaanderen stort noodfonds integraal aan haar clubs!

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de Vlaamse Regering een aantal maatregelen genomen om de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen, zijnde cultuur, jeugd en sport. Via de lokale besturen werd er in juni 2020 al éénmalig een bedrag van 83,9 miljoen euro ter beschikking gesteld.

Op 11 september 2020 maakte de Vlaamse Regering nog eens 10 miljoen vrij voor een aantal sportstructuren die niet betoelaagd worden via het gemeentefonds, zoals sportfederaties, organisatoren van sportevenementen en structurele sportbeleidspartners.

Op de Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen van 12 oktober 2020 werd beslist om de ondersteuning ten bedrage van 198.819,70 euro integraal over te maken aan de aangesloten clubs op basis van de volgende objectieve criteria. Clubs met minstens 20 spelende leden (waarvan minstens 50% -18 jaar moet zijn) komen in aanmerking waarbij een jeugdlid een dubbele waarde heeft ten opzichte van een niet-jeugdlid (situatie per 1 oktober 2020).

Ook Jean-Paul De Buysscher, voorzitter Volley Vlaanderen is zeer verheugd met deze steunmaatregel. “De vraag naar steunmaatregelen om onze clubs levendig te houden was groot. We zijn verheugd dat we hen op deze manier een duwtje in de rug kunnen geven tijdens deze moeilijke periode. Concreet betekent dit dat we ondersteuning kunnen geven aan 250 clubs die hiermee de extra kosten die gepaard gaan met deze pandemie kunnen compenseren. Daarnaast rekenen we op de solidariteit van alle leden om hun favoriete club te blijven ondersteunen en hun lidgeld niet terug te vragen. Onze volleybalclubs zijn immers de lijm die onze maatschappij samenhoudt. Met onze clubondersteuning op gebied van zoals het pas gestarte Volley@Home project, projecten zoals het Jeugdsportfonds en Start2Volley én heel wat webinars om onze trainers extra te ondersteunen blijft Volley Vlaanderen haar clubs ook nu op alle fronten steunen.

De betaling van deze subsidie gebeurt voor 30 november en zal geen extra administratieve lasten voor de clubs tot gevolg hebben.

#Volley@Home

Heb jij Volley@Home al gezien? Nee? Check het snel hier!

Wij werken van thuis!

Vanaf maandag 19 oktober werken onze medewerkers van thuis. Vanuit hun home office zijn we telefonisch (onze vaste lijnen worden doorgeschakeld) en via e-mail bereikbaar. Alle onze medewerkers en hun gegevens kan u hier vinden.

Volley Vlaanderen schept duidelijkheid over U13 competitie

Na de communicatie van gisteren met betrekking tot de pauzering van competities rezen er heel wat vragen op inzake de stopzetting van U13 en op het contactloos trainen van deze leeftijdsgroep.

Na publicatie van enerzijds het Ministerieel besluit en anderzijds de leidraad voor sport tijdens code oranje (Sport Vlaanderen – https://www.sport.vlaanderen/media/14977/leidraadcodeoranje.pdf) heeft Volley Vlaanderen de denkoefening gemaakt over hoe dit specifiek toe te passen op haar leden van 12 jaar en jonger met als volgend resultaat:

 • Alle spelende leden tot en met 12 jaar mogen trainen met contact. Alle spelende leden vanaf 13 jaar trainen zoals omschreven contactloos mits 1,5m afstand.
 • De U13 competitie blijft op pauze tot ten vroegste 8 november om de clubs met speler met een attest een eerlijke kans op verderzetting van het seizoen te kunnen garanderen.

Zoals medegedeeld in een eerdere communicatie blijft de U11 competitie wel nog doorgaan volgens de geldende richtlijnen.

Volleybalcompetitie 4 weken op pauze

Code oranje voor de sport, wat wil dat nu juist zeggen? En hoe zit dat met het volleybal. Één ding staat vast, alle competitiewedstrijden inclusief bekerwedstrijden vanaf de reeks Nationale 1 tot en met U13 worden opgeschort vanaf woensdag 14 oktober tot en met 8 november, het einde van de herfstvakantie. Zoals beschreven in code oranje kunnen alle wedstrijden en trainingen voor kinderen jonger dan 12 jaar (U11 en jonger) doorgaan zoals op dit moment gebeurt. Voor het hoogste niveau (Liga) is er momenteel nog overleg met de ministers van Sport.

Betreffende de trainingen vanaf U13 niveau volgt Volley Vlaanderen het advies op vanuit Sport Vlaanderen en minister Weyts. Dat wil zeggen dat trainingen kunnen doorgaan maar enkel met opvolging van de 1,5m afstandsregel en contactloos. De ballen mogen door de hele groep gebruikt worden. Aanvalsoefeningen met blok en omgekeerd zijn dus opnieuw uit den boze evenals wedstrijdvormen. Er kunnen enkel oefeningen doorgaan waarbij de minimale afstand steeds 1,5 meter bedraagt.

Ook de hygiëne maatregelen blijven van kracht. Dat wil zeggen dat zowel de handen en onderarmen voor en na de training grondig gewassen en/of ontsmet moeten worden, evenals het gebruikte materiaal, zoals nu ook al gebeurde. Onderaan dit bericht vindt u de poster met de belangrijkste richtlijnen.

Bij het trainen buiten verandert er niets aan de huidige regelgeving, daar is contact binnen het team en in wedstrijdcontext nog steeds toegelaten. Ondanks het gure herfstweer wil Volley Vlaanderen ook benadrukken dat buiten volleyballen nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Ook alternatieve coronaproof activiteiten in teamverband kunnen nog georganiseerd worden om de teamsfeer en clubsfeer te bewaren tijdens deze competitiestop.

De kleurcodes werden aangepast en zijn vanaf morgen, woensdag 14 oktober, van kracht en kunnen hier teruggevonden worden: https://www.sport.vlaanderen/media/14473/kleurencodes-sport.pdf

De lokale overheid mag steeds extra maatregelen opleggen op de gestelde richtlijnen die bijgevolg gerespecteerd moeten worden.

Voor alle info en vragen met betrekking tot deze nieuwe maatregelen kan u zich wenden tot het e-mailadres: corona@volleyvlaanderen.be

 

Bronzen plak voor de Belgen!

Yes! Gisteren wonnen onze Belgian Young Red Dragons de bronzen medaille! Een verslag van de route naar dat brons leest u hier:

http://www.topvolleybelgium.be/display/article/detail/teamnews/brons-voor-de-young-red-dragons/

 

Meetings

 

Di 29/09/2020 start 20u00 Ontmoetingscentrum De Link

Linkhoutstraat 194

3560 Lummen

ZOOM meeting

SR’s / Waarnemers / Vormers

Antwerpen &

Limburg &

Vlaams-Brabant

Wo 30/09/2020 start

20u00

Edugo Arena

Sint-Jozefstraat 16

9041 Oostakker

ZOOM meeting

SR’s / Waarnemers / Vormers

Oost- Vlaanderen &

West-Vlaanderen

Het Jeugdsportfonds is weer klaar voor een nieuwe editie en het zal er deze keer iets anders uitzien.
Voor de volgende 4 jaren willen we de focus meer leggen op de inhoud en de acties die jullie als clubs ondernemen en de koppeling naar een directe return voor iedere club in de vorm van kwaliteitslabels.

Wil je als club deelnemen => Stappenplan aanmelden JSF2021

Wil je meer informatie over het Jeugdsportfonds => JSF2021

Via onderstaand filmpje krijgen jullie een korte toelichting omtrent het Jeugdsportfonds en de wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Het Jeugdsportfonds is weer klaar voor een nieuwe editie en het zal er deze keer iets anders uitzien.
Voor de volgende 4 jaren willen we de focus meer leggen op de inhoud en de acties die jullie als clubs ondernemen en de koppeling naar een directe return voor iedere club in de vorm van kwaliteitslabels.

 LABELS

De algemene ranking zal verdwijnen. Vanaf nu worden alle criteria geclusterd in een basislabel ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub’ en 4 ‘extra’ te behalen labels. De andere labels zijn het Talentenlabel, Volley4All-label, Beachlabel en G-label.

Het eerste label is het basislabel “Jeugdvriendelijke Volleybalclub”. Via verschillende criteria verdeeld over diverse thema’s (ledenwerving, aanbod, trainers, beleidsvoering, communicatie, …) kan de club hier aantonen dat ze kwaliteitsvol werkt en op die manier een jeugdvriendelijke volleybalclub is. Het behalen van het basislabel is een voorwaarde om het uiteindelijke subsidiebedrag uitbetaald te krijgen. (met uitzondering van het eerste jaar van deelname!)

Een tweede label dat behaald kan worden is het “Talentenlabel”. Hier kan de club aantonen dat ze structureel extra inspanningen leveren om de talenten binnen de club de noodzakelijk omkadering aan te bieden die past binnen een talentencontext.

Een derde label is het “Volley4All-label”. Dit label peilt naar de breedtesportacties die een club onderneemt. Volley Vlaanderen stimuleert haar clubs om een uitgebreid aanbod te voorzien voor al zijn leden, van de allerjongsten tot en met de ouders.

Een vierde label dat behaald kan worden is het “Beachlabel”. Clubs die structureel beachtrainingen aanbieden, een beachcoördinator in de club hebben en een jeugdbeachevenement organiseren komen in aanmerking voor dit label.

Een vijfde label is het “G-label”. Dit label richt zicht op het  aanbod dat een club structureel aanbiedt voor mensen met een fysieke of mentale handicap.

 DEADLINES

Een belangrijke wijziging t.o.v. vorig jaar is dat er vanaf nu gewerkt zal worden met 3 deadlines.

 • Deadline 1 (01/11/2020): deelname aan het Jeugdsportfonds bevestigen via VolleyAdmin2 + opgeven dossierbeheerder en Jeugdcoördinator.
  • Via VolleyAdmin2 => tabblad projecten en tabblad trainers.
 • Deadline 2 (01/03/2021): Indienen trainers, beleidsdocumenten, clubdokter, …
  • Trainers via VolleyAdmin2.
  • Andere items via Formsite (zie button + login vorig jaar).
 • Deadline 3 (01/05/2021): Acties en activiteiten.
  • Via Formsite.

CLUBREGLEMENT

Het invullen van het Jeugdsportfonds brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo komen de sterke en de minder sterke aspecten van de jeugdwerking naar boven. Door het implementeren van bepaalde zaken kan de club in de toekomst een nog betere kwaliteit aanbieden aan de jongeren wat onrechtstreeks tot een groei van het aantal actieve leden kan zorgen. Daarnaast voorziet Volley Vlaanderen een subsidiëring als beloning voor de clubs waar de jeugdwerking goed verloopt en positief evolueert. Vorig jaar konden we als subsidie van Sport Vlaanderen maar liefst 264.000 euro verdelen over de 182 deelnemende clubs. Klik op onderstaan button voor het volledige clubreglement.

Reglement Jeugdsportfonds 2021

 

DOSSIER

Het Jeugdsportfonds stelt clubs in staat om een dossier op te stellen rond hun jeugdwerking. Aan de hand van dit dossier zal Volley Vlaanderen een grondige analyse uitvoeren om uw jeugdwerking te evalueren. Het dossier wordt opgebouwd door het invullen van een online formulier. Het formulier is terug te vinden op onderstaande button. Let wel op: er moet geregistreerd worden om te kunnen deelnemen aan het project. Als de club vorig jaar reeds deelgenomen heeft, dan moet u zich niet opnieuw registreren, maar kan u inloggen met de gegevens van vorig jaar. Via onderstaande button krijg je toegang tot je dossier. Heb je problemen met inloggen of neem je voor de eerste maal deel aan het Jeugdsportfonds neem dan contact op met onze clubcoaches: clubcoach@volleyvlaanderen.be

Online formulier JSF 2021

 

STAPPENPLAN

Graag een overzicht van de verschillende stappen? Klik op onderstaande button voor een stappenplan met een chronologisch overzicht van de criteria per deadline.

Stappenplan

 

ONDERSTEUNING

Volley Vlaanderen wil de deelnemende clubs hierin zo goed mogelijk bijstaan. Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om één van de clubcoaches te contacteren! Wil je voor de eerste maal deelnemen of twijfel je om deel te nemen, neem dan zeker contact op, wij helpen je op weg!

Via onderstaand filmpje krijgen jullie een korte toelichting van het Jeugdsportfonds en de wijzigingen die zijn doorgevoerd.

 

Bedrag kilometervergoeding vanaf 01-07-2020

 

Met ingang van 1 juli 2020 t.e.m. 30 juni 2021 bedraagt de nieuwe kilometervergoeding 0,35 €.

 

Zie ook website van de overheid.

 

Vanaf het seizoen 2020-2021 zal voor een -8 jarige maar 1 mogelijkheid zijn om aan te sluiten, nl. als ‘volwaardig’ competitief lid.

Voor deze -8 jarigen zal geen verzekering aangerekend worden, enkel lidgeld (3,50 euro) en een lidkaart (0,25 euro), dat komt neer op 3,75 euro in plaats van 6,75 euro. Met andere woorden, de verzekering is gratis en er is geen extra administratief werk.

De min 8 jarigen worden vanaf einde seizoen 2020-2021 niet meer automatisch verwijderd, maar vallen onder de normale regels voor vrijheid, schrapping en transfers.

Op het ogenblik dat een lid 9 jaar wordt, voorziet het systeem dat zij onder ‘jeugd -16’ worden geplaatst met aanrekening van verzekering.

Wijzigingen i.v.m. transfers

 

Op de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen van 08-06-2020 werden volgende wijzigingen i.v.m. transfers goedgekeurd:

6.3.6       Een transfer kan van 16/5 tot 30/3 van een seizoen met een maximum van 2 overgangen worden toegestaan (periode tussen 2 transfers moet minstens 2 maanden zijn).

………………………………….

6.3.8       Voorwaarden waaraan een transfer nog moet voldoen :

 • niet-spelers : kan altijd
 • spelers senioren : kan enkel indien ze nog niet hebben gespeeld (is effectief op het terrein gestaan hebben) (zowel reguliere als bekercompetitie). Indien wordt vastgesteld dat er toch werd deelgenomen aan de competitie betekent dit forfait voor de wedstrijden van de rechtverkrijgende volleybalvereniging waarin deze speelde.

 

 • jeugd : kan ook indien reeds gespeeld maar mogen dan enkel aantreden in de jeugdreeksen van hun jeugdcategorie (regels van vlotten binnen de jeugdcategorien gelden hier ook) of in de reserven van de provinciale reeksen. Indien wordt vastgesteld dat het lid in een andere reeks (behalve bij vlotten) of hoofdwedstrijd speelde betekent dit forfait voor de wedstrijden van de rechtverkrijgende volleybalvereniging waarin deze speelde.

Terug de zaal in?

De veiligheidsraad gaf woensdag haar persconferentie waarin er wederom ingezoomd werd op sportactiviteiten. Welke versoepelingen hebben invloed op het spelen van  indoor volleybal en hoe zullen we die toepassen?

Vanaf maandag 8 juni zal er terug indoor gesport kunnen worden. Ook indoor volleybal wordt opnieuw mogelijk. Onderstaande zaken werden ook verder toegelicht.

 • Niet-contact sporten zullen ook indoor kunnen plaatsvinden.
  • Ook balsporten, mits het volgen van de protocollen die reeds opgesteld werden.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar die onderling contact hebben, valt de 1,5m afstandsregel weg.

Indoor zal er met 12 personen (+1 trainer) op één volleybalterrein gespeeld kunnen worden, outdoor blijft dat met 8 personen (+1 trainer).

Hoe Volley Vlaanderen de aangekondigde versoepelingen heeft toegepast op de reeds bestaande richtlijnen leest u hieronder. Er zijn twee posters (jonger dan 12 jaar en de generieke poster), ook de PDF-file kreeg een grondige update. U kan deze hieronder vinden.

 

Richtlijnen VV heropstart (1)