VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

BERICHT NSC

Beste collega’s,

Tijd voor wat informatie !

  • Op donderdag 26 april 2018 werd Toon Sorgeloos door de raad van bestuur Volley Belgium verkozen als nieuwe bondsprocureur van het Volley Belgium Bondsparket;
  • Op donderdag 26 april 2018 werd Arturo Di Giacomo door de raad van bestuur Volley Belgium verkozen als ad interim NSC-voorzitter.

Met sportieve groeten,

Arturo Di Giacomo – voorzitter a.i. NSC
Kurt Mariën – voorzitter LSC
Christian Didembourg – voorzitter CFA

28.04.2018

BERICHT LSC

Beste Collega Federaal Scheidsrechter,

Gezien de recente wijzigingen LSC, waaromtrent jullie reeds een mail ontvingen, willen we jullie via dit schrijven volgende zaken reeds meedelen:

  • Tijdens de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen dd. 21 augustus 2017 werd Kurt Mariën aangesteld als voorzitter a.i. LSC en dit tot de aanstelling van een definitieve voorzitter, hetgeen is voorzien tijdens de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen dd. 22/09/2017;
  • Gezien er naar volgend seizoen geen ingrijpende reglementswijzigingen zijn aan de IVS, wordt ervoor geopteerd om de startvergaderingen voor de federale scheidsrechters, voorzien voor 13 en 15 september 2017, naar een later tijdstip te verplaatsen;
  • De nieuwe data voor de vormingsvergaderingen zullen later worden gecommuniceerd. Tijdens deze vergaderingen zullen we jullie tevens verder informeren omtrent de toekomstige werking LSC.

Alvast willen we jullie nu reeds een fantastisch seizoen 2017-2018 toewensen!

Met sportieve groeten,

Namens de LSC,

Kurt Mariën – voorzitter a.i. LSC

02.09.2017

AANPASSING ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

Gezien het feit dat het CEV vraagt om soepel op te treden bij de toepassing van het regelement inzake “compression pads” heeft de RvB KBVBV in haar zitting van 17/12/2015 besloten om dit advies te volgen. Onder soepel zijn wordt verstaan geen opmerkingen inzake kleur en vorm van de compression pads.

21.12.2015

 

Reglementering Coach Licentie

Om alle discussies te vermijden vindt u hier de reglementen ivm de coachlicentie:

1. LIGA.
2.3.3.1.4.De coachlicentie
2.3.3.1.4.1 De coach
De trainer/coach dient in het bezit te zijn van een coachlicentie geldig voor nationale afdelingen afgeleverd
door het volleyvlaanderen / AIF en geldig voor het lopende seizoen .
Indien de ploeg over geen coach met een geldige coachlicentie beschikt, wordt dit door de scheidsrechter op
het wedstrijdblad in het vak opmerkingen vermeld.
2.3.3.1.4.2 Adjunct-coach
Adjunct-coach dient in het bezit te zijn van een coachlicentie en geldig voor het lopende seizoen.
Indien hij effectief optreedt als hoofdcoach, dient hij over een coachlicentie te beschikken geldig voor de nationale afdelingen.

2. NATIONALE.
2.3.3.2.3. De coachlicentie
2.3.3.2.3.1 Trainer/coach
De trainer/coach dient in het bezit te zijn van een coachlicentie voor nationale afdelingen, afgeleverd door het volleyvlaanderen,
en geldig voor het lopende seizoen.
In de tijdelijke afwezigheid van de coach op een officiële wedstrijd kan op de volgende wijze worden voorzien:
– door de assistent-coach, die over een geldige coachlicentie beschikt ofwel
– door iedereen die een geldige coachlicentie voorlegt.
Indien de ploeg over geen coach met een geldige coachlicentie beschikt, wordt dit door de scheidsrechter op het wedstrijdblad
in het vak opmerkingen vermeld. De vervanging van een coach zonder coachkaart en dus ook zonder coachlicentie
is vijfmaal per competitie toegestaan. Na 5 maal aantreden zonder coachlicentie wordt boete aangerekend.
Het wedstrijdsecretariaat van de volleyvlaanderen houdt de meldingen van de coachvervangingen bij.
Bij een definitieve vervanging van de coach is het reglement op de coachlicentie van toepassing.

2.3.3.2.3.2 Adjunct-coach
Adjunct-coach dient in het bezit te zijn van een coachlicentie en geldig voor het lopende seizoen.
Indien hij effectief optreedt als hoofdcoach, dient hij over een coachlicentie te beschikken geldig voor de nationale afdelingen.

3. DIVISIE.

2.3.3.1.4. De coachlicentie.
De trainer/coach dient in het bezit te zijn van een coachlicentie afgeleverd door het volleyvlaanderen geldig voor het lopende seizoen.
In de tijdelijke afwezigheid van de coach op een officiële wedstrijd kan op de volgende wijze worden voorzien:
– door de assistent-coach, die over een geldige coachlicentie beschikt ofwel
– door iedereen die een geldige coachlicentie voorlegt.
Indien de ploeg over geen coach met een geldige coachlicentie beschikt, wordt dit door de scheidsrechter
op het wedstrijdblad in het vak opmerkingen vermeld. De vervanging door een coach
zonder coachlicentie is vijfmaal per competitie toegestaan.
Na 5 maal aantreden zonder coachlicentie wordt een boete aangerekend (Ad 16).
Het wedstrijdsecretariaat van de volleyvlaanderen houdt de meldingen van de coachvervangingen bij.
Bij een definitieve vervanging van de coach is het reglement op de coachlicentie van toepassing.