VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Samen de ecologische voetafdruk verkleinen

Elk jaar belandt er 8 miljoen ton plastic in de oceaan. Dit plastic wordt niet afgebroken. We willen als Volley Vlaanderen ons steentje bijdragen en alle clubs stimuleren tot het overgaan naar herbruikbare waterflessen en dit te verkiezen boven plastic flessen.

Sinds 2012 geldt in Vlaanderen het Materialendecreet voor duurzaam materialenbeheer.

Bij dat decreet hoort een uitvoeringsbesluit, het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Zo werd de verplichting geschrapt om bij wedstrijden de ploegen te voorzien van flessen water, in gesloten (geen glas) verpakking (*) zoals aangegeven in CR Volley Belgium art.4.2. (RvB VB 16/01/2020)

(*) … Dus in plastic.

Twee opties zijn mogelijk:

– De organiserende club behoudt het gebruik van plastic flessen en voorziet beide teams van de vooropgestelde hoeveelheid water zoals omschreven in het competitiereglement.

– De ploegen voorzien zichzelf van de nodige (herbruikbare) drinkflessen. De organiserende club geeft de mogelijkheid de drinkflessen (bij) te vullen via een drinkwatersysteem.

Even wat duiding bij het drinkbussen-verhaal:

  • De nieuwe “VLAREMA”-wetgeving die van toepassing is vanaf 01-01-2020 bevat een aantal regels die onder meer het gebruik van wegverpakkingen betreffen. Een van de gevolgen van die nieuwe regelgeving is dat bepaalde gemeentes en steden zelfs in hun sportaccommodatie het gebruik van wegwerpflessen verbieden. Ook het gebruik van petflessen voor drinkwater voor teams tijdens de wedstrijden is in bepaalde sporthallen verboden. De sporthallen waar zulks een verbod geldt, stellen wel drinkwater ter beschikking onder vorm van een drinkfontein of reservoirs zoals bijvoorbeeld van Sipwell.
  • In het competitiereglement van Volley Vlaanderen staat volgende verplichting voor de thuisploeg: “Min. 6 flessen (reserven) en min. 12 flessen (hoofdwedstrijd) water van 1,5 l in gesloten verpakking (geen glas), te overhandigen aan de bezoekers voor het begin van de wedstrijd”. Zoals eerder gemeld, is het voor bepaalde clubs door een gemeentelijk verbod niet langer mogelijk om aan deze verplichting te voldoen gezien ze immers niet met petflessen in de zaal mogen. Dit betekent dat zij omwille van dat verbod niet langer de opgelegde verplichting kunnen uitvoeren.
  • Door de competitieverantwoordelijke van Volley Belgium werd daarom een aanpassing van het reglement doorgevoerd. Deze aanpassing werd ook door Volley Vlaanderen overgenomen. De verplichting voor de thuisploeg om drinkwater te voorzien voor de bezoekers blijft evenwel van toepassing. Indien de thuisploeg onderworpen is aan het voornoemd gemeentelijk/stedelijk verbod, dan kan ze geen plastic flessen aanbieden. De oplossing bestaat er bijgevolg in dat de bezoekende ploeg drinkbussen meebrengt die ze kan vullen aan de drinkfontein/reservoir
  • Deze aanpassing is dus geen direct gevolg van een initiatief van de federatie, maar wel een gevolg van de nieuwe VLAREMA-wetgeving en de toepassing ervan door bepaalde gemeenten/steden.

Samengevat:

  • De verplichting om drinkwater te voorzien voor de bezoekers blijft van toepassing
  • We niet geconfronteerd wordt met een gemeentelijk verbod op wegwerpverpakkingen: het gebruik van de klassieke petflessen blijft 
  • Wie wel te maken krijgt met een gemeentelijk verbod: wel drinkwater voorzien, maar best drinkbus mee te brengen door de bezoekende spelers

Net zoals de voorbije jaren wil Volley Vlaanderen de clubs belonen die investeren in hun jeugdwerking. Vandaar lanceren we het ‘Jeugdsportfonds 2020’ en vanaf heden kunnen de clubs zich engageren om deel te nemen aan het project. In grote lijnen is het project hetzelfde als vorig jaar, maar er zijn ook enkele kleine aanpassingen gedaan. We hebben de wijzigingen t.o.v. vorig jaar apart gebundeld in dit document. Om het voor de clubs administratief nog eenvoudiger te maken zullen een aantal criteria niet meer moeten worden ingevuld. Deze criteria zullen automatisch of later aan de hand van gegevens van Volley Vlaanderen ingevuld worden door de clubcoaches. Het volledige reglement is terug te vinden via onderstaande button.

BUTTON

Het Jeugdsportfonds stelt clubs in staat om een dossier op te stellen rond hun jeugdwerking. Aan de hand van dit dossier zal Volley Vlaanderen een grondige analyse uitvoeren om uw jeugdwerking te evalueren. Het dossier wordt opgebouwd door het invullen van een online formulier. Het formulier is terug te vinden op onderstaande button. Let wel op: er moet geregistreerd worden om te kunnen deelnemen aan het project. Als de club vorig jaar reeds deelgenomen heeft, dan moet u zich niet opnieuw registreren, maar kan u inloggen met de gegevens van vorig jaar.

BUTTON

Het invullen van het Jeugdsportfonds brengt verschillende voordelen met zich mee. Allereerst kunnen werkpunten aangetoond worden. Door het wegwerken van obstakels in de toekomst kan de club een betere kwaliteit aanbieden aan de jongeren wat betreft jeugdopleiding. Ten tweede zal dit onrechtstreeks leiden tot een groei van het actieve ledenaantal. Tot slot voorziet Volley Vlaanderen een subsidiëring als beloning voor de clubs waar de jeugdwerking goed verloopt en positief evolueert.
Volley Vlaanderen wil de deelnemende clubs zo goed mogelijk bijstaan en biedt u dan ook de mogelijkheid om contact op te nemen met onderstaande clubcoaches. Indien u dit wenst, zullen zij trachten uw club bij te staan om een zo goed mogelijk resultaat te behalen op het Jeugdsportfonds.

—–

Tot slot kan je als club deze visual (klik hier of op visual) en onderstaande tekst (of een eigen variant) publiceren op de website en/of sociale media. Op die manier zullen alle leden en buitenstaanders weten dat de club veel belang hecht aan de kwaliteit van de jeugdwerking.
“Het jeugdsportfonds is terug, wij doen weer mee! Met deze tool kunnen wij onze jeugdwerking analyseren en verbeteren. Aangezien de jeugd de toekomst is zetten we als club volop in op onze jeugdwerking. Met onze deelname aan het Jeugdsportfonds kunnen we ook dit jaar een kwalitatieve jeugdwerking garanderen! Op deze manier kunnen we blijven groeien en verbeteren om onze jeugd alle kansen te geven!”
—–
Roel Janssen:  roel.janssen@volleyvlaanderen.be
Nieuwe personeelsleden bij Volley Vlaanderen

 

Vanaf augustus start Dieter Smets als coördinator digitale marketing en sociale media. Eén maand later versterkt Volley Vlaanderen zich opnieuw door de komst van Roel Janssen en Ann Vanwittenbergh. Deze laatste twee zullen als voltijdse clubcoaches de Vlaamse clubs ondersteunen en begeleiden in hun werking.

 

“Met de aanwerving van deze drie extra krachten zetten we opnieuw een belangrijke stap,” aldus algemeen directeur Geert De Dobbeleer. “We willen enerzijds meer inzetten op onze  communicatie  en we willen onze clubs met zo veel mogelijk expertise adviseren en begeleiden. Zo treden Roel Janssen en Ann Vanwittenbergh in dienst bij Volley Vlaanderen vanaf 1 september. Zij nemen samen met de huidige clubcoaches, Stefaan De Brabandere, Wim Backaert en Joeri Van de Wiele de verantwoordelijkheid over het diverse projecten zoals start2volley, het jeugdsportfonds, Volley@School, recreatie en G-Volley… “In een ideale wereld bezoeken we elk van de meer dan 400 Vlaamse clubs minstens een keer per jaar. Ondanks ons enthousiasme was dat met de huidige bezetting niet mogelijk. Met deze aanstellingen zijn we zeker dat we onze clubs nog beter zullen kunnen begeleiden.”

 

Eén maand eerder, op 1 augustus, start Dieter Smets als digitaal strateeg. Zijn job bestaat uit het zichtbaar maken van het werk van Volley Vlaanderen en van al onze nationale ploegen in de digitale wereld. “Gezien het succes en de vele tornooien van onze nationale ploegen konden we op dit vlak niet achterblijven. Door onze communicatie te professionaliseren mikken we er op om volleybal nog populairder te maken,” aldus De Dobbeleer.

 

 

Bio

Roel Janssen (37) was (jeugd)trainer en is jeugdcoördinator bij Sparvoc Lanaken-Briegden. Hij is bachelor LO-biologie in Lanaken.

 

Ann Vanwittenbergh (25) is master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. Als trainer en coach in het volleybal verdiende ze haar strepen onder andere bij Lizards Lubbeek en Haasrode Leuven.

 

Dieter Smets (25) studeerde in 2019 af als bachelor Cross Media Management aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij liep eerder al stage bij Volley Vlaanderen voor digitale media en communicatie. Als speler en coach is hij gelinkt aan Kapellen. 

Ook dit jaar beloont Volley Vlaanderen zijn volleybalclubs met een kwalitatieve jeugdwerking. In samenwerking met Sport Vlaanderen zal er  gaat de federatie maar liefst  €264 000 verdelen onder de 182 clubs die deelnamen aan het Jeugdsportfonds 2019. Dat zijn 8 clubs meer dan vorig jaar.  Met deze 182 clubs bereiken we bijna 81% van al onze jeugdleden! De federatie zet in op de administratieve lastenverlaging en streeft er naar om de het opstellen van het subsidiedossier zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dit resulteert in een toename van het aantal kleinere clubs die deelnemen. Het zijn deze clubs die mee de basis vormen voor de successen die behaald worden.

Het behalen van een ster is een erkenning van de Volley Vlaanderen naar de clubs toe voor hun jeugdwerking. Clubs kunnen maximaal 5 sterren halen. De top 10 van de clubs met de meest kwalitatieve opleiding ziet er als volgt uit: 

De kwaliteit van de jeugdwerking wordt geanalyseerd aan de hand van criteria die belangrijk zijn voor de opleiding van de jeugd. We merken dat de kwaliteit van de opleiding bij de Vlaamse volleybalclubs in de lift zit. Bovendien is er een sterke stijging in het aantal jeugdleden. De volledige ranking kan je terugvinden via deze link.

KILOMETERVERGOEDING VANAF 01 JULI 2018

 – Km vergoeding: 0,35 Euro/km

Kampioenen

Proficiat aan onze kampioenen uit de hoogste afdeling: Asterix AVO Beveren en Noliko Maaseik!

BERICHT NSC

Beste collega’s,

Tijd voor wat informatie !

 • Op donderdag 26 april 2018 werd Toon Sorgeloos door de raad van bestuur Volley Belgium verkozen als nieuwe bondsprocureur van het Volley Belgium Bondsparket;
 • Op donderdag 26 april 2018 werd Arturo Di Giacomo door de raad van bestuur Volley Belgium verkozen als ad interim NSC-voorzitter.

Met sportieve groeten,

Arturo Di Giacomo – voorzitter a.i. NSC
Kurt Mariën – voorzitter LSC
Christian Didembourg – voorzitter CFA

28.04.2018

BERICHT LSC

Beste Collega Federaal Scheidsrechter,

Gezien de recente wijzigingen LSC, waaromtrent jullie reeds een mail ontvingen, willen we jullie via dit schrijven volgende zaken reeds meedelen:

 • Tijdens de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen dd. 21 augustus 2017 werd Kurt Mariën aangesteld als voorzitter a.i. LSC en dit tot de aanstelling van een definitieve voorzitter, hetgeen is voorzien tijdens de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen dd. 22/09/2017;
 • Gezien er naar volgend seizoen geen ingrijpende reglementswijzigingen zijn aan de IVS, wordt ervoor geopteerd om de startvergaderingen voor de federale scheidsrechters, voorzien voor 13 en 15 september 2017, naar een later tijdstip te verplaatsen;
 • De nieuwe data voor de vormingsvergaderingen zullen later worden gecommuniceerd. Tijdens deze vergaderingen zullen we jullie tevens verder informeren omtrent de toekomstige werking LSC.

Alvast willen we jullie nu reeds een fantastisch seizoen 2017-2018 toewensen!

Met sportieve groeten,

Namens de LSC,

Kurt Mariën – voorzitter a.i. LSC

02.09.2017

29ste Volleyproms – 27 april 2017

 

Speelster van het jaar:

 1. Britt Herbots (Asterix AVO Beveren) – 204 ptn
 2. Lore Gillis (VC Oudegem) – 92 ptn
 3. Lisa Neyt (VDK Gent Dames) – 36 ptn

Speler van het jaar:

 1. Hendrik Tuerlinckx (Knack Roeselare) – 126 ptn
 2. Jolan Cox (Topvolley Callant Antwerpen) – 63 ptn
 3. Kamil Rychlicki (Noliko Maaseik) – 48 ptn

 

Rookie van het jaar – Vrouwen:

 1. Laure Flament  (VDK Gent Dames)
 2. Celine Van Gestel (Asterix AVO Beveren)
 3. Silke Van Avermaet (Asterix AVO Beveren)

Rookie van het jaar – Mannen:

 1. Simon Peeters (Topvolley Callant Antwerpen)
 2. Lou Kindt (Lindemans Aalst)
 3. Thomas Pardon (Volley Haasrode Leuven)

 

Coach van het jaar – vrouwen:

 1. Gert Vande Broek (Asterix AVO Beveren) – 190 ptn
 2. Sacha Koulberg (VC Oudegem) – 132 ptn
 3. Kris Vansnick (Asterix AVO Beveren) – 76 ptn

Coach van het jaar – mannen:

 1. Emile Rousseaux (Knack Roeselare) – 168 ptn
 2. Johan Devoghel (Lindemans Aalst) – 130 ptn
 3. Daniel Castellani (Noliko Maaseik) – 107 ptn

 

Scheidsrechter van het jaar:

 1. Arturo Di Giacomo
 2. Wim Cambré
 3. Koen Luts

 

 

 

 

 

Trekking Vlaamse Beker 2017-2018

 

INSCHRIJVING 2016-2017

Inschrijvingsformulieren kan je online invullen vanaf 17 mei tot en met 31 mei 2016

16.05.2016

NOTITIES OP ELEKTRONISCH WEDSTRIJDBLAD

Bij het gebruik van het elektronisch wedstrijdblad, is het mogelijk om voor en tijdens de wedstrijd over te schakelen naar het tabblad ‘Comment’ om de nodige opmerkingen te noteren in het vak met dezelfde naam (Comment).

Aan het einde van de wedstrijd bij het laatste punt van de match wordt er een geel venster geopend om de wedstrijd goed te keuren en af te sluiten.

Weet, wanneer je naar diezelfde knop gaat (Comment), dat je in het vak opmerking nog altijd opmerkingen kan noteren. (in geval van voorbehoud – kwetsuren – e.a.)

Als je de notities hebt ingeschreven dan kan je het wedstrijdblad alsnog goedkeuren en afsluiten.

Een andere tip is verschillende notities van elkaar te scheiden door… /…

Indien je een return invoegt lijkt dit in orde op het computerscherm maar op de afgedrukte versie staat alles aaneen, en wordt dit onduidelijk.

22.10.2015

OVERLIJDEN DIRK VAN SPEYBROECK

Langs deze weg betuigen wij ons medelijden bij het overlijden van Dirk Van Speybroeck, vader van scheidsrechter Peter Van Speybroeck.

Link naar overlijdensbericht

 

13.10.2015

Ranking Vlaams Beachkampioenschap

vrouwen

INSCHRIJVING SCHEIDSRECHTERS 2015-2016

Vanaf heden tot uiterlijk 30 mei 2015 kan een scheidsrechter inschrijven via zijn persoonlijke login.

07.05.2015

 

Controle invallerswedstrijden in volleyvlaanderen competitie

Graag jullie aandacht, en voor toepassing van onderstaand uittreksel uit het landelijk competitiereglement

6. Wedstrijdleiding

6.1. Scheidsrechters

De hoofdwedstrijd in 1ste en 2de  divisie heren wordt geleid door een 1ste en mogelijk een 2de  scheidsrechter.

De hoofdwedstrijd in 1ste  en 2de  divisie dames wordt geleid door een 1ste  scheidsrechter aangeduid door de L.S.C.

De invallerswedstrijd wordt geleid door een gelegenheidsscheidsrechter (aangesloten lid bij de vvb) aangeduid door de thuisploeg.

De 1ste  scheidsrechter van de hoofdwedstrijd noteert (en handtekent) op het wedstrijdblad van de invallerswedstrijd of deze wedstrijd is gespeeld en dit volgens de regels van art.3.3.3.

Indien de scheidsrechter (van de reservewedstrijd) is aangeduid door de LSC is dit niet nodig.

05.02.2015

Clublijsten AIF ploegen

ALLE AIF clubs zullen op vrijdag 16/01/2015 een nieuwe spelerslijst ontvangen.
Deze lijsten moeten door de clubs uitgeprint worden en worden verplicht gebruikt vanaf 16 januari.
Lijsten ouder dan 16/1/2015 mogen niet meer gebruikt worden.
Indien de nieuwe spelerslijst ontbreekt zal de scheidsrechter de datum noteren (op het wedstrijdblad) van de aangeboden spelerslijst.
Dank voor jullie medewerking.