VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Huidige situatie

Update: 9 februari 2021

De geplande heropstart voor de U13 en U11 jeugdcompetities wordt geannuleerd. De nieuwe federaal geldende maatregelen inzake buitenschoolse activiteiten maken het voor deze leeftijdsgroepen bijna onmogelijk om toch de competitie te kunnen starten meldt Volley Vlaanderen. Ook voor de U15, U17 en U19 is een heropstart dit seizoen uit den boze. Zoals letterlijk vermeld in het Ministerieel Besluit mogen er geen wedstrijden plaatsvinden tussen de verschillende bubbels. Deze maatregelen gingen vanaf maandag 1 februari in.

De seniorcompetities werden op alle nationale en provinciale niveaus eerder al afgelast. Enkel de mannen- en vrouwenliga werken hun competitie dit seizoen verder af.

De zaaltrainingen voor de jongste leeftijdsgroepen kunnen blijven doorgaan, rekening houdend met de opgestelde maatregelen en richtlijnen. Dat wil zeggen, tot en met geboortejaar 2008 mag indoor trainen met 10 deelnemers, de trainers behoren niet tot deze groep van 10.

Meer info over de huidige sportmaatregelen vindt u op de website van Sport Vlaanderen.

Update: 24 januari 2021

Geen heropstart van de competitie dit seizoen

Gezien de evolutie en de huidige situatie van de corona-pandemie met de daarmee gepaard gaande maatregelen en rekening houdende met de beslissingen van het Belgische Overlegcomité dd. 22/01 heeft de Raad van Bestuur Volley Vlaanderen in gezamenlijk overleg met Volley Belgium en Fédération Volley Wallonie-Bruxelles de hiernavolgende beslissing genomen:

De competitie van het lopende seizoen ’20- ‘21 in de Nationale reeksen  (NAT1, NAT2, NAT3), uitgezonderd LIGA, en alle Promo reeksen (Promo 1 tem Promo 4), in alle provincies , zowel bij dames als bij heren, wordt definitief STOPGEZET voor de rest van het seizoen. Dit betekent dat er geen heropstart van de competitie meer zal gebeuren tijdens dit seizoen.

Een beslissing rond de heropstart van de jeugdcompetities zal genomen worden op de Raad van Bestuur van Volley Vlaanderen op 8 februari.

Indien de situatie en de maatregelen (Federale en plaatselijke) het terug zouden toelaten, is het de clubs natuurlijk toegelaten om trainingen te hervatten, onderling vriendschappelijke wedstrijden of andere te organiseren. Dit evenwel steeds met inachtname van de geldende federale en/of lokale voorschriften of protocollen.

Hopelijk evolueren de omstandigheden in de goede richting zodat we in september 2021 een nieuw seizoen kunnen aanvatten. Dit nieuwe seizoen zal op identieke wijze georganiseerd worden als het huidige.

Update: 15 januari 2021

In het laatste gepubliceerd Ministerieel Besluit werd een aanpassing gedaan inzake de termijn waarvoor de maatregelen gelden, die werd verlengd naar 1 maart. Betreffende toegang tot sportcentra voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later) werd er niets aangepast. Zij mogen nog steeds trainen mits toestemming van de lokale overheid. Let wel, vanaf 1 januari werden deze geboortejaren aangepast, dan spreken we over 2009 en later. Iedereen die in 2021, 13 jaar wordt kan uiteraard blijven trainen en spelen zolang het huidige seizoen nog loopt. Voor alle andere zaken blijven de eerder genoemde maatregelen van kracht inzake het indoor sporten:
  •  voor zover het geen zwembad betreft, groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • voor zover het geen zwembad betreft, sportstages en kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
  •  trainingen van professionele sporters;
  •  professionele wedstrijden;
  •  andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de geldende protocollen.

De lokale overheid mag steeds extra maatregelen opleggen op de gestelde richtlijnen die bijgevolg gerespecteerd moeten worden.

Voor alle info en vragen met betrekking tot deze nieuwe maatregelen kan u zich wenden tot het e-mailadres: corona@volleyvlaanderen.be