VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Huidige situatie

10 november 2020

In het laatste gepubliceerd Ministerieel Besluit werd een aanpassing gedaan inzake de toegang tot sportcentra voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen terug trainen mits toestemming van de lokale overheid. Voor alle andere zaken blijven de eerder genoemde maatregelen van kracht inzake het indoor sporten:
  •  voor zover het geen zwembad betreft, groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • voor zover het geen zwembad betreft, sportstages en kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
  •  trainingen van professionele sporters;
  •  professionele wedstrijden;
  •  andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de geldende protocollen.
Ondertussen werd er ook een eerste scenario op tafel gelegd voor de heropstart van de competitie in onze promoreeksen, dat leest u hier. We plaatsen dit onderaan deze pagina.

De lokale overheid mag steeds extra maatregelen opleggen op de gestelde richtlijnen die bijgevolg gerespecteerd moeten worden.

Voor alle info en vragen met betrekking tot deze nieuwe maatregelen kan u zich wenden tot het e-mailadres: corona@volleyvlaanderen.be

competitiestart