VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Info vrijwilligers

http://www.vrijwilligerswerk.be/

Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers : bedragen voor 2018

Het maximale bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding dat aan vrijwilligers mag toegekend worden :

  • Het dagplafond zal 34,03 euro mogen zijn.
  • Het jaarplafond zal 1.361,23 euro mogen bedragen

Het is mogelijk de forfaitaire vergoeding te combineren met terugbetaling van de reële vervoerkosten en dit voor maximum 2000 km per jaar per vrijwilliger (max. € 0,35/km vanaf 01/07/2018 t.e.m. 30/06/2019)

Zolang per vrijwilliger deze grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.

Ficheverplichting voor verplaatsingskosten vrijwilligers

De vergoedingen voor de terugbetaling van verplaatsingskosten aan vrijwilligers voor maximaal 2000 km per jaar en de forfaitaire vergoeding voor de terugbetaling van andere kosten waarvan de dag- en jaargrens niet worden overschreden, moeten niet op een fiche 281 worden vermeld.

De belastingdienst die bevoegd is voor de schuldenaar van die vergoedingen kan, in het kader van zijn onderzoeks- of controleopdracht, die schuldenaar evenwel verplichten om per jaar een nominatieve lijst met vermelding van de uitgekeerde vergoedingen (zowel voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten als van de andere kosten) per verkrijger voor te leggen.