VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Jeugdsportfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net zoals de voorbije jaren wil Volley Vlaanderen de clubs belonen die investeren in hun jeugdwerking. Vandaar lanceren we het ‘Jeugdsportfonds 2019’ en vanaf heden kunnen de clubs zich engageren om deel te nemen aan het project. In grote lijnen is het project hetzelfde als vorig jaar, maar er zijn ook enkele kleine aanpassingen gedaan. Om het voor de clubs administratief nog eenvoudiger te maken zullen een aantal criteria niet meer moeten worden ingevuld. Deze criteria zullen later aan de hand van gegevens van Volley Vlaanderen ingevuld worden door de clubcoaches. De reglementen zijn terug te vinden op onderstaande button

Reglement Jeugdsportfonds 2019

 

Het Jeugdsportfonds stelt clubs in staat om een dossier op te stellen rond hun jeugdwerking. Aan de hand van dit dossier zal Volley Vlaanderen een grondige analyse uitvoeren om uw jeugdwerking te evalueren. Het dossier wordt opgebouwd door het invullen van een online formulier. Het formulier is terug te vinden op onderstaande button. Let wel op: er moet geregistreerd worden om te kunnen deelnemen aan het project. Als de club vorig jaar reeds deelgenomen heeft, dan moet u zich niet opnieuw registreren, maar kan u inloggen met de gegevens van vorig jaar.

Online formulier JSF 2019

 

Het invullen van het Jeugdsportfonds brengt verschillende voordelen met zich mee. Allereerst kunnen werkpunten aangetoond worden. Door het wegwerken van obstakels in de toekomst kan de club een betere kwaliteit aanbieden aan de jongeren wat betreft jeugdopleiding. Ten tweede zal dit onrechtstreeks leiden tot een groei van het actieve ledenaantal. Tot slot voorziet Volley Vlaanderen een subsidiëring als beloning voor de clubs waar de jeugdwerking goed verloopt en positief evolueert.
Volley Vlaanderen wil de deelnemende clubs zo goed mogelijk bijstaan en biedt u dan ook de mogelijkheid om contact op te nemen met onderstaande clubcoaches. Indien u dit wenst, zullen zij trachten uw club bij te staan om een zo goed mogelijk resultaat te behalen op het Jeugdsportfonds.

Wim Backaert: wim.backaert@volleyvlaanderen.be

Stefaan De Brabandere: stefaan.debrabandere@volleyvlaanderen.be

 

Ook dit jaar beloont Volley Vlaanderen zijn volleybalclubs met een kwalitatieve jeugdwerking. In samenwerking met Sport Vlaanderen zal er dit jaar een eenmalige extra inspanning geleverd worden en gaat de federatie maar liefst  €352 000 verdelen onder de 171 clubs die deelnamen aan het Jeugdsportfonds 2018. Dat zijn maar liefst 14 clubs meer dan vorig jaar.  Met deze 171 clubs bereiken we bijna 80% van al onze jeugdleden! De federatie zet in op de administratieve lastenverlaging en streeft er naar om de het opstellen van het subsidiedossier zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dit resulteert in een toename van het aantal kleinere clubs die deelnemen. Het zijn deze clubs die mee de basis vormen voor de successen die behaald worden.

Het behalen van een ster is een erkenning van de Volley Vlaanderen naar de clubs toe voor hun jeugdwerking. Clubs kunnen maximaal 5 sterren halen. De top 10 van de clubs met de meest kwalitatieve opleiding ziet er als volgt uit: 

De kwaliteit van de jeugdwerking wordt geanalyseerd aan de hand van criteria die belangrijk zijn voor de opleiding van de jeugd. We merken dat de kwaliteit van de opleiding bij de Vlaamse volleybalclubs in de lift zit. Bovendien is er een sterke stijging in het aantal jeugdleden. De volledige ranking kan je terugvinden via deze link.