VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
JSF wijzigingen CORONA

Het coronavirus heeft nog steeds een immense impact op de samenleving in zijn geheel en ook in onze sporttak zal dit ongetwijfeld zijn invloed hebben op een aantal aspecten die rechtstreeks gelinkt zijn aan het Jeugdsportfonds. Vele clubs hadden nog activiteiten (sportief en extra-sportief) gepland en hebben deze noodgedwongen moeten annuleren of bijsturen.

Net als vorig jaar maken we ook voor het Jeugdsportfonds 2021 een ‘Corona impact-analyse’ die specifiek zal aangeven welke wijzigingen er zullen doorgevoerd worden op het basisreglement. We volgen de situatie op de voet en zullen tijdig de bijsturingen kenbaar maken. De doelstelling blijft hier de impact op het dossier voor iedere club tot een minimum te beperken.

Voor deadline 1 moet er enkel aangemeld worden voor deelname via VolleyAdmin 2. Hiervoor zijn geen wijzigingen noodzakelijk.

Ruim voor deadline 2 (01/02/2021) zullen de bijsturingen bekend gemaakt worden via deze pagina en per mail aan iedere deelnemende club. Dit geeft ons ook de ruimte om de huidige situatie correct in te schatten en te anticiperen op de nog steeds veranderende situatie.