VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
JSF wijzigingen CORONA

Het coronavirus heeft momenteel een immense impact op de samenleving in zijn geheel. Onze sector blijft niet gespaard en net als voor andere sporten betekent het ook voor onze sport een direct en vroegtijdig einde van het huidige seizoen. Dit heeft ongetwijfeld zijn impact op een aantal aspecten binnen het Jeugdsportfonds. Vele clubs hadden nog activiteiten (sportief en extra-sportief) gepland en zien deze noodgedwongen afgelast worden.

We hebben als federatie een ‘Corona impact-analyse’ gemaakt voor het Jeugdsportfonds. Hierbij hebben we in eerste instantie gekeken naar welke onderdelen potentieel negatief beïnvloed worden. Anderzijds hebben we in samenspraak met de federatie en Sport Vlaanderen (die een groot deel van de subsidies voorzien) gezocht naar mogelijke antwoorden/oplossingen binnen het dossier.

In onderstaande bijlage kunnen jullie een overzicht terugvinden van alle onderdelen van het Jeugdsportfonds. De groene items blijven zonder invloed, hier voorzien we geen wijzigingen in het dossier. De oranje aangeduide items kunnen voor sommige clubs negatief beïnvloed worden (vb: Ouder-kind tornooi dat afgelast zal worden, Paasstage die niet kan doorgaan, …) door het vroegtijdig beëindigen van het seizoen.

Hieronder sommen we voor jullie de gewijzigde afspraken omtrent het JSF2020 op. Wat al belangrijk is om te weten is dat het dossier NIET wordt afgelast noch wordt uitgesteld. De deadline van 1 mei blijft behouden. Bij het opmaken van het dossier trachten we de ‘negatieve invloed’ per club tot een minimum te beperken met onderstaande wijzigingen(tussen haakjes wordt vermeld of dit automatisch in jullie dossier wordt verwerkt) :

Beleidsdocumenten(zelf indienen)

  • De gevraagde beleidsdocumenten zijn ter beschikking van de clubs, eventuele bijsturingen die nog gepland stonden kunnen/moeten in deze omstandigheden niet fysiek maar wel digitaal tot stand komen. (we stimuleren de clubs dan ook om hier niet in beperkingen te kijken maar om op zoek te gaan naar andere manieren (digitale vergadering) om de nodige communicatie te voeren met betrekking tot het eventueel bijsturen van beleidsdocumenten.)

Alle activiteiten: sportief & niet-sportief (zelf indienen)

  • Alle geplande activiteiten die noodgedwongen afgelast moeten worden mogen ingediend worden en zullen goedgekeurd worden op voorwaarde dat:
    • Jullie bewijsmateriaal indienen van reeds gemaakte voorbereidingen (uitnodiging, zaalreservatie, mail, affiche, inschrijvingslijsten, …)

Trainers (automatisch)

  • Alle ingeschreven trainers voor een trainersopleiding tot 1 mei, ongeacht of deze reeds was gestart of niet, tellen mee als trainers in opleiding. Deze cursussen worden hervat of gestart zodra dit terug mogelijk is vanuit de overheid en in samenspraak met de organiserende clubs.

Clinics (automatisch)

  • Niet in alle provincies hebben alle Start2Volley clinics(onderbouw + bovenbouw) plaatsgevonden. Het totaal aantal aanwezige trainers per club zal verhoudingsgewijs en positief herleid worden per provincie naar het oorspronkelijk aantal ingeplande clinics.
  • Voor gewone clinics tellen enkel de aanwezigheden van de clinics die effectief hebben plaatsgevonden. (De eventuele opmerking dat er was ingepland om naar een welbepaalde clinic eind maart of in april te gaan geldt voor alle trainers, zowel zij die gewacht hebben op die specifieke clinic, maar ook voor alle trainers die heel gemotiveerd reeds enkele clinics hebben gevolgd voorheen.)

Start2Volley-tornooien(automatisch)

  • Daar waar de inschrijvingen afgerond waren en het tornooi toch is uitgesteld tellen de inschrijvingen mee.
  • Voor de rest wordt ook hier een algemene herleiding toegepast naar het totaal aantal oorspronkelijk ingeplande tornooien (met een maximum van 4).

Activiteiten na mei

Voor de activiteiten die jullie club in mei heeft ingepland, deze hebben geen impact op het JSF2020 maar worden pas ingediend voor de volgende editie. Hier geldt dezelfde regel als de activiteiten van dit dossier(bewijs indienen van genomen voorbereidingen). Anderzijds heb je daar wel veel meer ruimte om je activiteiten te verplaatsen naar een latere datum, waar vele clubs ook de voorkeur aan zullen geven.

Overzicht analyse