VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
Transfer

De overgang met onderling akkoord met heraansluiting

Sinds februari 2020 is er een aanpassing gebeurd in de procedure voor de transferaanvraag. Om de administratie te vergemakkelijken en te versnellen loopt deze nu volledig digitaal.
Concreet wil dit zeggen dat er geen transferformulier meer afgedrukt, ondertekend en aangetekend verstuurd hoeft te worden. De procedure als volgt:

  • De rechtverkrijgende club start de procedure online op, via VolleyAdmin2
  • Zowel voorzitter als secretaris van zowel rechtverkrijgende als afstanddoende club en het lid zelf (indien minderjarig lid, ook de ouders) krijgen een mail met daarin de melding dat er een nieuwe transferaanvraag opgestart werd.
  • Alle drie de partijen moeten vervolgens via hun persoonlijk VolleyAdmin2 account deze transfer bevestigen of afkeuren.
  • Eens de drie partijen deze transfer goedkeurden, komt de aanvraag binnen bij het Volley Vlaanderen ledenbeheer en vervolgens verwerkt.