VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN
V@S wijzigingen Corona

De enorme impact van de coronacrisis is overal te voelen. Onze sector is zeker niet gespaard gebleven. Het heeft een invloed op het huidig seizoen en de bijhorende projecten. Ook voor Volley@School zijn er enkele gevolgen. We hebben als federatie een overzicht gemaakt van de mogelijke impact en hebben gezocht naar mogelijke oplossingen. Onderstaand vinden jullie een overzicht terug van de aanpassingen. Het is echter belangrijk om te weten dat Volley@School wel nog door zal gaan!

Periode

  • We raden alle clubs sterk aan om geen initiaties meer te plannen voor de zomer.
  • Plan echter wel vooruit en ga op zoek naar trainers om de initiaties na de zomervakantie te geven.
  • Initiaties die al gepland stonden en al waren ingegeven in VolleyAdmin2 kunnen gewoon blijven staan. Wanneer de initiatie is kunnen doorgaan en het bereikte aantal kinderen is ingegeven telt dit al mee voor het totale aantal. Initiaties die gepland werden gedurende de “lockdown” (van 09 maart tot ?) en dus niet konden doorgaan kunnen niet meetellen voor het dossier. Laat desgevallend het totaal aantal bereikte kinderen openstaan. Deze initiatie kan dan niet meetellen.

Voorwaarden

  • Minimum 100 kinderen bereiken om de A-subsidie te kunnen ontvangen. Hoe meer kinderen je echter kan laten kennis maken met onze sport, hoe meer nieuwe potentiële leden je bereikt.

SmashVolley Tornooien

  • Plan je Smashvolley Tornooi in na de zomer.
  • De SmashVolley Tornooien die reeds gepland waren (en waar je een bewijs van kan voorleggen) tellen mee.
  • Indien je een tornooi wilt vastleggen met Moev, dan moet je dit nog steeds voor 1 mei aangeven! Dan start MOEV met de opmaak van de kalender en dan proberen zij alle toernooien in te plannen.

Tips

OVERZICHT AANPASSINGEN

  1. Minimum 100 in plaats van 150 kinderen een initiatie geven
  2. Plan nieuwe initiaties in NA de zomer
  3. Plan SmashVolley tornooien in NA de zomer. Doe de aanvraag bij Moev wel voor 1 mei!